Õhukvaliteet

Õhu kvaliteet - IAQS*

Uuendatud 7/23/2018

Õhukvaliteedi süsteem IAQS eraldab õhust gaasid ja osakesed, et vähendada lõhna ja saasteainete sattumist salongi.

Kui välisõhk on saastatud, siis õhu sissevõtt suletakse süsivesinike, lämmastikoksiidide ja maapinna taseme osooni sissepääsu takistamiseks. Salongi õhku retsirkuleeritakse.

Funktsiooni saab aktiveerida/desaktiveerida menüüsüsteemis MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

Märkus

Õhu kvaliteedi andur peab olema alati sisse lülitatud, et tagada salongis võimalikult hea õhk.

Külmas kliimas on automaatne õhuringlus piiratud udu tekkimise vältimiseks.

Märkus

CZIP-standardi nõuete järgimiseks CZIP-iga autodel tuleb IAQS filtrit laadida 15 000 km järel või kord aastas, olenevalt sellest, kumb täitub varem. Kuni 75 000 km läbimiseni siiski iga 5 aasta järel. CZIP-iga autodel, millel klient ei soovi CZIP-standardi nõudeid järgida, tuleb IAQS filtrit vahetada regulaarse hoolduse käigus.


Kas sellest oli abi?