Turvapadjad

Jalakäija turvapadi* - auto liigutamine

Uuendatud 7/23/2018

Sõidukiga liikumine on võimalik, juhul kui sõiduk ei ole lülitunud rikkerežiimi.

Kui aktiveerus ka mõni salongis asuv turvapadi, jääb auto ohutusrežiimi.

            

Üksnes jalakäija turvapadja vallandumise korral. Pedestrian Airbag vallandumine:

Viige auto võimalikult lähedasse ohutusse kohta.

Voltige turvapadi kokku, järgides selleks vastavaid juhiseid.

Pöörduge lähimasse hooldustöökotta.

Hoiatus

Volvo soovitab pöörduda pärast turvapadja aktiveerumist niipea kui võimalik volitatud Volvo teenindusse.


Kas sellest oli abi?