Kiirusehoidik

Püsikiiruse hoidja* ajutine väljalülitamine ja ooterežiimis olek

Uuendatud 7/23/2018

Püsikiiruse hoidja (CC – Cruise Control) aitab juhil hoida ühtlast sõidukiirust.

Funktsiooni on võimalik ajutiselt välja lülitada ja seada ooterežiimi.

Ajutine väljalülitamine – ooterežiim

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM

Rooliratta juhtnupud ja ekraan ilma kiirusepiirajata Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta. autodel.

P4-1220-Farthållare Rattknappar m LIM

Rooliratta juhtnupud ja ekraan koos kiirusepiirajaga Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta. turustatud autodel.

Püsikiirusehoidja ajutine väljalülitamine ja selle lülitamine ooterežiimi:

  • Vajutage .
> Näidikuploki märgistus (5) ja sümbol (6) muutuvad VALGEST HALLIKS - kiirusehoidik on ajutiselt välja lülitatud.

Ooterežiim juhi vahelesegamise tõttu

Püsikiirusehoidja lülitatakse ajutiselt välja ja see läheb automaatselt ooterežiimi järgmistel juhtudel:

  • juht vajutab pidurit
  • siduripedaali hoidmisel all kauem kui 1 minut

    Kõrgema või madalama käigu lahutamine ja valimine ei mõjuta ooterežiimi.

  • käigukang/valits liigutatakse asendisse N
  • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel.

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatne ooterežiim

Püsikiirushoidik lülitatakse ooterežiimile, kui:

  • rattad kaotavad veojõu
  • pöörete arv on liiga madal/kõrge
  • kiirus langeb alla 30 km/h (20 mph).

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.


Kas sellest oli abi?