Kütuse juurdevalamine

Kütuse tankimine

Uuendatud 7/23/2018

Kütusepaagi täitesüsteem on korgita. Tankimiseks toimida järgneval moel:

Video thumbnail
P4-1220-Fuel filling

Avage tankeluuk.

Valige auto jaoks mõeldud kütus vastavalt kütuse tankeklapi siseküljel olevale identifikaatorileIdentifikaator, mis vastab CEN-i standardile EN16942, paikneb tankeklapi siseküljel ning esitatakse 2018. aasta lõpuks ka vastavatel kütusepumpadel ja tankeotsikutel terves Euroopas..

Vaadake teavet heakskiidetud kütuste kohta jaotises bensiin ja diisel.

Sisestage tankuri püstol kütusepaagi täiteavasse. Veenduge, et püstoli otsik on korrektselt täitetorusse sisestatud. Täitetorul on kaks klappi. Enne tankimise alustamist tuleb püstol mõlemast klapist mööda lükata.

Ärge täitke paaki üle, vaid lõpetage tankimine kui pumba otsik esimest korda välja lülitub.

Märkus

Kuuma ilmaga võib kütuse ülejääk paagist välja voolata.

Märkus

Vältige pritsmeid, oodates selleks tankimise lõppedes umbes 5-8 sekundit enne püstoli ettevaatlikku eemaldamist täiteavast.


Kas sellest oli abi?