Alarm

Alarmituli*

Uuendatud 7/23/2018

Alarmituli näitab alarmsüsteemi olekut.

P4-1220- Y55X-Lock indicator light

Lukutulega sama LED-tuli.

Armatuurlaual olev punane tuli näitab, millises olekus on alarmsüsteem:

  • Märktuli ei põle – Alarm on välja lülitatud
  • Märktuli sähvatab iga kahe sekundi järel – Alarm on sisse lülitatud
  • Märktuli vilgub pärast alarmi väljalülitamist sagedasti (ning kuni kaugjuhtimispuldi sisestamiseni süütelukku ja võtme asendi I valimiseni) – alarm on käivitunud.

Kas sellest oli abi?