Näidikuplokk

Menüü ülevaade ─ analoognäidikuplokk

Uuendatud 7/23/2018

Näidikuploki infoekraanile kuvatavad menüüd sõltuvad süüteasendist.

Mõned järgmistest menüükäskudest vajavad teatud funktsiooni või riistvara paigaldamist autosse.

Kiiruse diginäi Soojendi * Lisasoojendi * TC valikud Hoolduse olek Õlitase

Teatavad mootorid.

Teated (##)

Sulgudes kuvatakse teadete arv.


Kas sellest oli abi?