Näidikuplokk

Digitaalne näidikuplokk – ülevaade

Uuendatud 1/31/2020

Digitaalne näidikuplokk – ülevaade

Näidikuploki infoekraanil kuvatakse teave ning teated mõningate auto funktsioonide kohta.

Infoekraan

P4-1320 Information display, DIM High-Line

Infoekraan, digitaalne näidikuplokk*.

Ekraani kasutavate funktsioonide all kuvatakse täpsemad kirjeldused.

Mõõdikud ja märgutuled

Digitaalse näidikupaneeli jaoks võib valida erinevaid teemasid. Võimalikeks teemadeks on "Elegance", "Eco" ja "Performance".

Teemat saab valida ainult töötava mootoriga.

Teema valimiseks vajutage vasakpoolse roolikangi nuppu OK ja seejärel valige kangil asuva pöördlüliti abil menüüsuvand Teemad. Vajutage nuppu OK. Teema valimiseks keerake pöördlülitit ja kinnitage valik nupuga OK.

Keskkonsooli ekraani välimus põhineb teatud mudelite puhul näidikuploki teemaseadel.

Näidikuploki kontrasti- ja värvirežiimi saab muuta ka vasakpoolse roolikangiga.

Lisateabe saamiseks menüü haldamise kohta vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

Kontrasti- ja värvirežiimi teemavaliku ja sätted saab salvestada auto võtmemälu* iga kaugjuhtimispuldi jaoks, vt Kaugjuhtimispult - isikupärastamine.

Teema "Elegance"

P4-1220-Y55X Information display, gauges, DIM High-Line Classic

Mõõdikud ja näidikud, teema "Elegance".

Kütusemõõdik. Näidu langedes vaid ühe valge märgiseni

Kui ekraaniteade Kütusevaru paagis: hakkab näitama ----, muutub märk punaseks.

süttib madalast kütusetasemest kütusepaagis teavitav kollane märgutuli. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
Mootori jahutusvedeliku temperatuuri näidik
Spidomeeter
Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
Käiguvahetuse näidik

Manuaalkäigukast.

/ Käigu asendi näidik

Automaatkäigukast.

. Vt ka Käiguvahetuse näidik või Automaatkäigukast - Geartronic.

Teema "Eco"

P4-1220-Y55X Information display, gauges, DIM High-Line Eco

Mõõdikud ja näidikud, teema "Eco".

Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni

Kui ekraaniteade Kütusevaru paagis: hakkab näitama ----, muutub märk punaseks.

, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
Spidomeeter
Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
Käiguvahetuse näidik

Manuaalkäigukast.

/ Käigu asendi näidik

Automaatkäigukast.

. Vt ka Käiguvahetuse näidik või Automaatkäigukast - Geartronic.

Teema "Performance"

P4X-1320 Information display, gauges, DIM High-Line Performance

Mõõdikud ja näidikud, teema "Performance".

Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni

Kui ekraaniteade Kütusevaru paagis: hakkab näitama ----, muutub märk punaseks.

, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
Mootori jahutusvedeliku temperatuuri näidik
Spidomeeter
Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
Käiguvahetuse näidik

Manuaalkäigukast.

/ Käigu asendi näidik

Automaatkäigukast.

. Vt ka Käiguvahetuse näidik või Automaatkäigukast - Geartronic.

Märgu- ja hoiatussümbolid

P4X-1320 Information display, control and warning symbols, DIM High-Line

Näidikud ja hoiatussümbolid, digitaalne näidikuplokk.

Märgutuled
Märgu- ja hoiatussümbolid
Ohusümbolid

Kõigil mootoritel pole süsteemi õlirõhu langusest hoiatamiseks. Sellistes autodes ei kasutata madala õlirõhu sümbolit. Madalast õlirõhust teavitatakse ekraanil. Lisateavet vt Mootoriõli – üldine teave.

Talitluse kontroll

Kõik märguande- ja hoiatustähised (v.a infonäidiku keskosas olevad tähised) süttivad, kui võti on asendis II või kui mootor käivitatakse. Mootori käivitamisel peavad kustuma kõik sümbolid, välja arvatud seisupiduri sümbol, mis kustub siis, kui pidur vabastatakse.

Kui mootor ei käivitu või kui talitluse kontroll viiakse läbi võtme asendis II, kustuvad mõne sekundi jooksul kõik tähised peale auto heitmesüsteemi rikke tähise ja madala õlirõhu tähise.


Kas sellest oli abi?