Näidikuplokk

Menüü ülevaade ─ analoognäidikuplokk

Uuendatud 1/31/2020

Menüü ülevaade ─ analoognäidikuplokk

Näidikuploki infoekraanile kuvatavad menüüd sõltuvad süüteasendist.

Mõned järgmistest menüükäskudest vajavad teatud funktsiooni või riistvara paigaldamist autosse.

Kiiruse diginäi Soojendi* Lisasoojendi* TC valikud Hoolduse olek Õlitase

Teatavad mootorid.

Teated (##)

Sulgudes kuvatakse teadete arv.

AdBlue tase


Kas sellest oli abi?