Audio ja meedia

Meediumiotsing

Uuendatud 7/23/2018

Seadmetest saab otsinguvaliku abil muusikat otsida. Otsingufunktsioon sirvib USB, disc ja kõvaketast.

Meediumiotsingut on võimalik kasutada allikate Disc, USB ja HDD tavavaates.

Allika tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage OK/MENU ja valige Media search.

Otsingu funktsioon

Otsing valikuratta abil.

Otsing valikuratta abil.

Märkide loend.
Sisendrežiimi muutmine (vt järgmist tabelit).

Sisestage otsingusõnad valikuratta abil.

Keera TUNE soovitud täheni ja vajuta kinnitamiseks nuppu OK/MENU. Kasutada saab ka keskkonsooli juhtpaneelil olevaid numbri- ja tähenuppe.

Numbrite ja erimärkide sisestusrežiimi valimiseks või tulemuste loendisse siirdumiseks keerake nuppu TUNE ühele sisestusrežiimi muutmise loendis (2) olevale valikule (vt selgitust allolevas tabelis) ning vajutage nuppu OK/MENU.

Seejärel sisestage järgmine täht jne.

Kui olete otsingusõnaga rahul, valige Search.

Toimub otsing. Tulemused kuvatakse ja rühmitatakse järgmiselt: esitaja, album, helirada, žanr, aasta, autor.

Valige TUNE abil kategooria ja vajutage OK/MENU.

Meediumi valimiseks keerake nuppu TUNE, taasesituse alustamiseks vajutage nuppu OK/MENU.

123/ABC

Valige tähtede või numbrite sisestamine nupuga OK/MENU.

MORE

Valige erimärkide sisestamine nupuga OK/MENU.

Search

Tehke meediumiotsing.

{ | }

Lülitub valikurattalt väljale Keyword:. Liigutage kursorit nupuga TUNE. Kustutage kirjavead nupuga EXIT. Valikurattale naasmiseks vajutage OK/MENU.

Juhtpaneelil olevate numbri- ja tähenuppude abil saab väljal Keyword: muudatusi teha.

Lühike vajutus nupul EXIT kustutab sisestatud tähe. Pikk vajutus EXIT-nupul kustutab kõik sisestatud tähemärgid.

Numbriklahvidega sisestamine

Numbriklahvistik.

Numbriklahvistik.

Tähemärkide sisestamiseks saab kasutada ka keskkonsooli nuppe 0-9, * ja #.

Nupu 9 vajutamisel ilmub riba koos kõigi tähemärkidegaIga nupuga sisestatav tähemärk sõltub riigist/keelest. nuppude all, nt W, x, y, z ja 9. Kiire nupuvajutusega sirvitakse tähemärke.

  • Peatage kursor soovitud tähemärgil ja valige see; tähemärk kuvatakse sisestusjoonel.
  • Kustutage/muutke nupuga EXIT.

Numbri sisestamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.


Kas sellest oli abi?