Kütus

Kütus - diisel

Uuendatud 7/23/2018

Kütusena kasutatakse diislikütust.

Kasutage ainult tuntud tootjate diislikütust. Ärge kasutage kunagi kahtlase kvaliteediga kütust. Diisel peaks vastama standardile EN 590 või JIS K2204. Diiselmootorid on tundlikud kütuses sisalduvate saasteainete suhtes, nt metallide ja liiga suure väävliosakeste koguse suhtes.

Madalatel temperatuuridel (-6 °C kuni -40 °C) võib diislikütuses tekkida parafiinsade, mis võib kaasa tuua süüteprobleeme. Enamikus kütusefirmades on saadaval spetsiaalselt madalatele, külmumispunkti lähedastele temperatuuridele mõeldud erikütus. See kütus ei ole madalatel temperatuuridel nii viskoosne ning vähendab parafiinisademe tekke riski.

Kondensaadi teke kütusepaagis väheneb, kui paaki täis hoida. Kütuse juurdevalamisel kontrollige, kas kütuse täitetoru ümbrus on puhas. Vätige kütuse sattumist värvitud pinnale. Pese värvile sattunud kütus pesuaine ja veega maha.

Oluline

Diiselkütus peab vastama järgmistele standarditele:

 • EN 590 ja/või SS 155435
 • ning selle väävlisisaldus ei tohi ületada 10 mg/kg
 • ja FAME (Fatty Acid Methyl Ester) maksimaalne sisaldus tohib olla 7 mahuprotsenti.

Oluline

Diisli tüüpi kütused, mida ei tohi kasutada:

 • Erilisandid
 • Laevade diislikütus
 • Masuut
 • FAME

  Diislikütus võib sisaldada teatavas koguses FAME-i, kuid seda ei tohi lisada.

  (Fatty Acid Methyl Ester) (rasvhappe metüülester) ja taimeõli.

Need kütused ei vasta Volvo soovitustele ja põhjustavad mootori suuremat kulumist ja kahjustusi, mida Volvo garantii ei kata.

Tühi paak

Diiselmootori toitesüsteemi konstruktsiooni tõttu tuleb mootori käivitamiseks pärast kütuse lõppemist kütusepaagist õhk toitesüsteemist eemaldada, mida tuleb teha töökojas.

Kui mootor on kütusepuuduse tõttu seiskunud, siis vajab kütusesüsteem mõne hetke kontrolli läbiviimiseks. Tehke seda enne mootori käivitamist, kui kütusepaak on diislikütusega täidetud:

 1. Sisestage kaugjuhtimispult-võti süütelukku ja suruge see lõpuni sisse, vt Süüteasendid.
 2. Vajutage START-nuppu ilma piduri- ega siduripedaali vajutamata.
 3. Oodake ligikaudu üks minut.
 4. Mootori käivitamiseks: Vajutage piduri ja/või siduripedaal alla ja seejärel vajutage uuesti START-nuppu.

Märkus

Enne tankimist kütuse vähesuse korral:

 • Peatage auto võimalikult tasasel pinnal - kui auto on kaldu, võivad kütusega varustamisel tekkida õhutaskud.

Kondensaadi äravool kütusefiltrist

Kütusefilter eraldab kütuses oleva kondensaadi. Kondensaat võib mootori tööd kahjustada.

Kütusefiltrist tuleb eemaldada kondensaat Teenindus- ja garantiiraamatus toodud intervallide järel või kui kahtlustate, et sõidukis on saastunud kütus, vt Volvo teenindusprogramm.

Oluline

Teatavad erilisandid kaotavad vee eraldumise kütusefiltris.


Kas sellest oli abi?