Kütuse juurdevalamine

Kütuse tankimine

Uuendatud 7/23/2018

Kütusepaagi täitesüsteem on korgita. Tankimiseks toimida järgneval moel:

Video thumbnail
  • Avage kütusepaagi luuk. Vt. ka Kütusepaagi luuk - manuaalne avamine.
  • Sisestage tankuri püstol kütusepaagi täiteavasse. Veenduge, et püstoli otsik on korrektselt täitetorusse sisestatud. Täitetorul on kaks katet. Enne tankimise alustamist tuleb otsak mõlemast kattest mööda lükata.
  • Ärge täitke paaki üle, vaid valage kütust niikaua, kuni pump välja lülitub.

Märkus

Kuuma ilmaga võib kütuse ülejääk paagist välja voolata.

Märkus

Vältige pritsmeid, oodates selleks tankimise lõppedes umbes 5-8 sekundit enne püstoli ettevaatlikku eemaldamist täiteavast.


Kas sellest oli abi?