Start/Stop süsteem

Start/Stop* - talitlus ja kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Teatavate mootori ja käigukasti kooslusega mudeliversioonid on varustatud Start and Stop funktsiooniga, mis rakendub nt. ummikutes või peatumisel valgusfoori taga.

Start/Stop 'i funktsioon aktiveerub mootori võtmega käivitamisel automaatselt.

Start/Stop 'i funktsioon aktiveerub mootori võtmega käivitamisel automaatselt. Juhi tähelepanu suunatakse tegutsemisvalmidusele näidikupaneelil süttiva On/Off-nupu sümboli abil ja märgulambi süttimisega On/Off-nupus.

Kõik auto normaalsed süsteemid, nt tuled, raadio jne töötavad edasi ka automaatselt väljalülitatud mootoriga; vaid mõne seadme funktsioneerimine võib ajutiselt väheneda, nt kliimaseadme ventilaatori kiirus või audiosüsteemi äärmiselt tugev heli.

Mootori automaatne seiskamine

Mootori automaatseiskumiseks on vajalik järgnev:

Tingimused

M/AM = käsilülituskäigukast, A = automaatkäigukast.

Vabastage sidur, seadke käigukang neutraalasendisse ja vabastage siduripedaal – mootor seiskub automaatselt.

M

Peatage auto jalgpiduri abil ning hoidke vasak jalg piduripedaalil – mootor seiskub automaatselt.

A

Kui ECO-funktsioon on aktiveeritud, võib mootor automaatselt seiskuda, enne kui auto on täiesti seisma jäänud.

Mootori automaatse seiskumise kinnituse ja meeldetuletusena süttivad näidikupaneelil Start/Stop-funktsiooni sümbolid.

Mootori automaatne käivitamine

Tingimused

M/AM = käsilülituskäigukast, A = automaatkäigukast.

Kui käigukang on neutraalses asendis:

  1. Mootor käivitub siduripedaali allavajutamisel või gaasipedaali vajutamisel.
  2. Lülitage sisse sobiv kõik ja alustage sõitmist.

M

Vabasta pidur – mootor käivitub automaatselt ja sõit võib jätkuda.

A

Hoidke jalgpidurit all ning vajutage gaasipedaali – mootor käivitub automaatselt.

A

Langusel on kasutatav ka järgmine funktsioon:

  • Vabasta pidur ja laske autol liikuma hakata – mootor käivitub automaatselt, kui liikumiskiirus saavutab tavalise jalakäija kiiruse.

M + A

Start/Stop 'i funktsiooni desaktiveerimine

Teatud olukordades võib osutuda kasulikuks automaatne Start/Stop-funktsioon ajutiselt välja lülitada – selleks tuleb vajutada nuppu.

Näidikupaneelil näidatakse funktsiooni väljalülitatust Start/Stop-sümbolitega ja nupu märgulambi kustumisega.

Start/Stop -funktsioon lülitub välja, kuni see käivitatakse uuesti nupust või kuni mootor võtmega käivitatakse.

Lähteabi HSA

Mootori automaatkäivitus toimub ka jalgpiduri vabastamisel tõusul - HSA(Hill Start Assist) funktsioon välistab sõiduki tagasivajumise.

HSA hoiab pidureid ajutiselt peal. See võimaldab juhil pärast mootori automaatset seiskamist rahulikult jalg sõidu jätkamiseks piduripedaalilt gaasipedaalile viia. Pidurid vabastatakse paari sekundi möödudes või siis, kui juht vajutab gaasi.


Kas sellest oli abi?