Lukustamine/lukust avamine

Lukustamine/lahtilukustamine - sõidukist väljastpoolt

Uuendatud 7/23/2018

Lukustamine/avamine sõidukist väljastpoolt toimub kaugjuhtimispult-võtme abil. Kaugjuhtimispult-võtmest saab lukustada/avada kõik uksed, tagaluugi ja tankeluugi. Nende avamiseks saab valida eri järjekordi.

Lukustusprotsessi käivitamiseks peab juhiuks olema suletud – kui mõni muu uks või pakiruum on lahti, lukustatakse see/need ning alarm aktiveeritakse vaid selle/nende sulgemisel. Võtmeta lukustamissüsteemiga autodel* peavad kõik uksed ja tagaluuk suletud olema, vt Keyless Drive - lukustamine ja Keyless Drive - lukust avamine.

Märkus

Võtke arvesse kaugjuhtimispult-võtme autosse lukustamise ohtu.

Kui kaugjuhtimispuldist ei ole võimalik lukustada/lukust avada, võib patarei olla tühi – lukustage või avage vasakut esiust lukust eemaldatava puldivõtmega, eemaldatava puldivõtmega.

Märkus

Pidage meeles, et pärast võtmega lukustamist vallandub ukse avamisel alarm - alarmi väljalülitamiseks tuleb süütelukku sisestada kaugjuhtimispult-võti.

Hoiatus

Võtke arvesse inimeste autosse lukustamise ohtu auto lukustamisel väljastpoolt kaugjuhtimispuldiga - sel juhul ei ole võimalik avada uksi seestpoolt käepidemetest. Lisateabe saamiseks vt Sundlukustus.

Automaatne taaslukustamine

Juhul kui kahe minuti jooksul pärast luku avamist ei avata ühtki ust ega tagaluuki, lukustuvad need automaatselt uuesti. See funktsioon vähendab ohtu, et auto jäetakse kogemata lukustamata. Signalisatsiooniga autode kohta vt Alarm.


Kas sellest oli abi?