Juhtnupud - mitmesugust

Klaaskatus*

Uuendatud 7/23/2018

Klaaskatuse rulood saab juhtida katusekonsoolilt.

Klaaskatus ei ole avatav, küll aga on klaasakna kattevari laekonsoolil paiknevast juhtnupust võtmeasendites I või II soovikohasesse asendisse suunatav. Lisa teavet süüteasendite kohta - vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Automaatne avanemine kuni käiguosa lõpuni
Manuaalselt juhitav avamine kuni nupu vabastamiseni
Manuaalselt juhitav sulgemine kuni nupu vabastamiseni
Automaatne sulgemine kuni käiguosa lõpuni

Oluline

  • Vältige pimesi kokkupuudet, sest nii on võimalik seadme kahjustamine.
  • Kasutage klaasakna kattevarju juhtimiseks alati ainult laekonsoolil asuvat nuppu.

Kas sellest oli abi?