Media player

TV*

Uuendatud 7/23/2018

Telepilti saab vaadata ainult seisvas autos. Sõiduki liikumisel kiirustel üle 6 km/h pilt kaob, heli on samas kuuldav. Auto peatumisel ilmub pilt taas ekraanile.

TV funktsioonid, juhtsüsteemide ülevaade.

TV funktsioonid, juhtsüsteemide ülevaade.

Taaesituse ja navigatsiooni põhifunktsioonide kohta lugege kuidas süsteemi hallatakse ja menüüs liigutakse. Täpsema kirjelduse leiate allpool.

Teatud funktsioone saab linkida FAV-nupuga. Lingitud funktsiooni aktiveerimiseks tuleb lihtsalt vajutada FAV-nuppu, vt Eelistused.

Märkus

See süsteem toetab TV-ülekandeid ainult riikides, kus ülekanne toimub MPEG-2 või MPEG-4 vormingus ja järgib DVB-T standardit. Süsteem ei toeta analoogülekandeid.

Märkus

Telepilti saab vaadata ainult seisvas autos. Sõiduki liikumisel kiirustel üle 6 km/h pilt kaob, heli on samas kuuldav. Auto peatumisel ilmub pilt taas ekraanile.

Märkus

Vastuvõtt oleneb nii vastuvõetava signaali tugevusest kui kvaliteedist. Ülekannet võivad segada mitmed tegurid, näiteks kõrged hooned või asjaolu, et telesaatja asub väga kaugel. Telesignaali levi võib oleneda ka auto asukohast riigis.

Oluline

Teatud riikides on vajalik luba telesaadete vastuvõtmiseks.

Teleprogrammi vaatamine

Meediumiallika tavavaate jaoks vajutage MEDIA, lülitage TUNE seadele TV ja seejärel vajutage OK/MENU.

Otsing algab ja mõne hetke pärast kuvatakse viimati vaadatud telejaam.

Telejaama vahetamine

Telejaama saab vahetada järgmiselt:

  • Keera nuppu TUNE, et kuvada kõikide piirkonnas levivate telejaamade loend. Eelseadistatud kanali number kuvatakse kanali nimest paremal. Valige nupuga TUNE soovitud kanal ja vajutage OK/MENU.
  • Eelseadete nuppe (0-9) vajutades.
  • Lühidal vajutamisel nuppudele / kuvatakse järgmine piirkonnas leviv telejaam.

Märkus

Kui kiirvaliku alla salvestatud kanali valimisel pole laineala saadaval, võib selle põhjuseks olla auto erinev asukoht võrreldes sellega, kus kanaliotsing viimati sooritati ja kanaliloend talletati.


Kas sellest oli abi?