Lukustamine/lukust avamine

Lukustamine/lahtilukustamine - pagasiruumi luuk

Uuendatud 7/23/2018

Pagasiruumi luugi avamine, lukustamine ja lahtilukustamine on võimalik mitmel erineval moel.

Käsitsi avamine

Elektrikontaktiga kummiplaat.

Elektrikontaktiga kummiplaat.

Tagaluugil on elektriline lukk. Avamine:

 1. Vajutage välise pideme all olevast kahest kummist surveplaadist suurem kergelt allapoole - lukk avaneb.
 2. Tõstke välimist käepidet pakiruumi avamiseks.

Oluline

 • Pakiruumi luku avamiseks tuleb rakendada minimaalset jõudu – vajutage lihtsalt kergelt kummiga kaetud paneelile.
 • Ärge tõstke kummiga kaetud paneelist pakiruumi avamisel – kasutage tõstmiseks käepidet. Liiga suure jõu rakendamine võib kahjustada paneeli all olevaid elektrikontakte.

Kaugjuhtimispuldiga lukust lahti tegemine

Kaugjuhtimispult-võtme nupuga saab tagaluugi alarmi välja lülitada* ja ainuüksi tagaluugi lukustusest avada.

Armatuurlaual olev lukustuse indikaator lõpetab vilkumise, mis tähendab, et kõik autouksed ei ole lukus, alarm*, taseme- ja liikumisandurid ning tagaluugi avamisandurid isoleeritakse.

Uksed jäävad lukku ja kaitstuks.

Tagaluugi avamiseks puldist on kaks erinevat võimalust:

Üks vajutus – Pakiruumi kaane lukk avaneb, kuid jääb suletuks – vajutage kergelt kummist kattega plaadile käepideme all ja tõstke pakiruumi kaas üles. Kui tagaluuki ei avata 2 minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Kaks vajutust – Pakiruumi lukk avaneb ja lukustus vabastatakse, millega pakiruumi kaas tõuseb mõne sentimeetri võrra - avamiseks tõstke välist käepidet. Vihm, külm, jää ja lumi võivad takistada pakiruumi kaane luku avanemist.

Märkus

 • Kui pakiruumi kaas/tagaluuk avatakse 2 nupuvajutusega või auto seest, ei lukustata pakiruumi automaatselt, sest pakiruumi kaas/tagaluuk on avatud – see tuleb käsitsi sulgeda.
 • Pärast pakiruumi kaane/tagaluugi sulgemist ei ole see lukus ning auto ei ole valve all – lukustage pakiruum ja lülitage auto valve alla kaugjuhtimispuldi nupuga .

Auto avamine seestpoolt

Tagaluugi luku avamine
      

Tagaluugi avamine:

Vajutage valgustuspaneeli nuppu (1).

Toimub lahtilukustumine ja tagaluuk avaneb mõne sentimeetri võrra.

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

Vajutage kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu .

Armatuurlaual olev lukustuse indikaator hakkab vilkuma, mis näitab, et auto on lukustatud ja alarmsüsteem* on aktiveeritud.


Kas sellest oli abi?