Lukustamine/lukust avamine

Sundlukustus*

Uuendatud 7/23/2018

SundlukustusAinult koos alarmsüsteemiga. blokeerib mehaaniliselt kõikide ukselinkide funktsioonid, millega välistatakse uste avamine seestpoolt.

Sundlukustust saab aktiveerida kaugjuhtimispuldi abil ning lukustus lülitub sisse kümne sekundilise viivitusega pärast uste lukustamist.

Märkus

Kui uks avatakse viivitusaja jooksul, katkeb funktsiooni jada ja signalisatsioon desaktiveeritakse.

Kui sundlukustus on aktiivne, saab auto lukust avada vaid kaugjuhtimispuldiga. Juhiust saab ka eemaldatava võtmega avada.

Hoiatus

Ärge lubage kellelgi jääda autosse sundlukustust eelnevalt välja lülitamata, et vältida inimeste autosse lukustamise ohtu.

Ajutine väljalülitamine

Aktiivsed menüüsuvandid on tähistatud ristiga.

Aktiivsed menüüsuvandid on tähistatud ristiga.

MY CAR
OK MENU
Nupp TUNE
EXIT

Juhul kui keegi kavatseb autosse jääda, kui autouksed tuleb väljastpoolt lukustada, saab sundlukustuse menüüsüsteemis MY CAR ajutiselt välja lülitada. Menüüsüsteemi kohta täpsema teabe saamiseks vt MY CAR.

Menüüsüsteemis MY CAR saate valida ühe järgmistest suvanditest.

 • Activate once: - näidikuplokil kuvatakse Lukud ja alarm Kaitse on piiratud ja sundlukustus lülitatakse auto lukustamisel ainult selleks korraks välja. (Pidage meeles, et samas lülituvad välja ka signalisatsiooni liikumis- ja kaldeandurid*.)

Mootori järgmisel käivitamisel süsteem lähtestatakse, näidikupaneelil kuvatakse teadet Lukud ja alarm Kaitse on täielik ning sundlukustus ja liikumis- ning kaldeandurid hakkavad uuesti toimima.

 • Ask when exiting: - iga kord, kui mootor seisatakse, peab juht vastama küsimusele Activate Reduced Guard until engine has started again?.
      

Kui sundlukustuse funktsioon välja lülitatakse

Vajutage OK/MENU ja lukustage auto. (Pidage meeles, et signalisatsiooni liikumis- ja kaldeandurid* lülitatakse samal ajal välja.)

Mootori järgmisel käivitamisel süsteem lähtestatakse, näidikupaneelil kuvatakse teadet Lukud ja alarm Kaitse on täielik ning sundlukustus ja liikumis- ning kaldeandurid hakkavad uuesti toimima.

      

Kui lukustuse funktsioon ei muudeta

Vajutage EXIT ja lukustage auto.

Märkus

 • Pidage meeles, et auto lukustamisel käivitub alarm.
 • Kui mõni autouks seestpoolt avatakse, lülitub alarm sisse.

Eelnimetatu kehtib siis, kui lukud ei ole ajutiselt inaktiveeritud.


Kas sellest oli abi?