Ajutine rehvitihendus

Rehvi kiirparanduskomplekt* - kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Augu parandamine rehvi kiirparanduskomplektiga (Temporary Mobility Kit – TMK).

Ajutine rehvitihendus

Lisateavet leiate jaotisest Rehvi kiirparanduskomplektRehvi kiirparanduskomplekt.

Lisateavet leiate jaotisest Rehvi kiirparanduskomplekt.

Pange üles ohukolmnurk ja aktiveerige ohutuled, kui parandate rehvi liikluskeskkonnas.

Kui augu tekitas nael vms, jätke see rehvi sisse. See aitab auku tihendada.

Eemaldage suurima lubatud kiiruse kleebis (mis asub kompressori ühel küljel) ja kinnitage roolile.

Hoiatus

Ärge sõitke pärast ajutise rehviparanduskomplekti kasutamist kiiremini kui 80 km/h. Volvo soovitab külastada tihendatud rehvi kontrollimiseks volitatud Volvo teenindust (maksimaalne sõidukaugus on 200 km). Sealne personal määrab kindlaks, kas rehvi on võimalik parandada või see tuleb vahetada.

Hoiatus

Tihendusvedelik võib nahka ärritada. Nahaga kokkupuutumisel peske vedelik seebi ja veega ära.

Kontrollige, kas lüliti on asendis 0 ning tehke kindlaks kaabli ja õhuvooliku asukoht.

Märkus

Ära lõhu pudeli tihendit enne kasutamist. Tihend puruneb automaatselt, kui pudel kohake kruvitakse.

Keerake lahti oranž kork ja pudeli kork.

Keerake pudel hoidikusse.

Hoiatus

Ärge keerake pudelit lahti, see on varustatud lekke vältimiseks vastassuunalise riiviga.

Keerake lahti ventiilikübar ja keerake õhuvooliku ventiiliühendus lõpuni rehvi õhuventiili keermesse.

Ühendage kaabel 12 V pistikupessa ja käivitage auto.

Hoiatus

Ärge jätke lapsi autosse järelevalveta, kui mootor töötab.

Viige lüliti asendisse I.

Hoiatus

Rehvi kompressoriga pumpamise ajal ära seisa rehvi kõrval. Pragude või ebaühtlase pinna tekkimisel tuleb kompressor viivitamatult välja lülitada. Sõitu ei tohi jätkata. Soovitame pöörduda volitatud rehvikeskusse.

Märkus

Kompressori käivitumisel võib rõhk tõusta kuni 6 baarini, kuid seejärel rõhk langeb ligikaudu 30 sekundi pärast.

Pumpa rehvi õhku 7 minutit.

Oluline

Ülekuumenemisoht. Kompressor ei tohi töötada kauem kui 10 minutit.

Rõhu kontrollimiseks rõhumõõdikult lülitage kompressor välja. Miinimumrõhk on 1,8 bar, maksimumrõhk on 3,5 bar. (Kui rehvirõhk on liiga kõrge, vähendage rõhku ventiili abil.)

Hoiatus

Kui rõhk on madalam kui 1,8 bar, siis on rehvis liiga suur auk. Sõitu ei tohi jätkata. Soovitame pöörduda volitatud rehvikeskusse.

Lülitage kompressor välja ja tõmmake kaabel 12 V kontaktist välja.

Eemaldage voolik rehviventiilist ja asetage ventiilikübar tagasi.

Sõitke kohe (või nii ruttu kui võimalik) u. 3 km maksimaalselt 80 km/h kiirusega, et tihendusvedelik rehvi tihendaks.

Märkus

Rehvi esimeste pöörlemiste ajal väljub torkeavast tihendusvedelikku.

Hoiatus

Veenduge, et keegi ei seisaks auto lähedal ja et tihendusvedelik ei pritsiks nende peale, kui auto sõitma hakkab. Vahemaa peab olema vähemalt kaks meetrit.


Kas sellest oli abi?