Ajutine rehvitihendus

Rehvi kiirparanduskomplekt* - ülekontrollimine

Uuendatud 7/23/2018

Kui rehvi parandati kiirparanduskomplekti (Temporary Mobility Kit – TMK) abil, tuleb rehvi umbes kolme kilomeetri järel uuesti kontrollida.

Rehvirõhu kontrollimine

Ühendage rehviparandusvarustus taas külge.

Loe rõhumõõdikult rehvirõhk.

  • Juhul kui see on alla 1,3 baari, on rehv ebapiisavalt tihendatud. Sõitu ei tohi jätkata. Võtke ühendust rehvitöökojaga.
  • Juhul kui rehvirõhk on suurem kui 1,3 baari, tuleb rehvi pumbata rõhk, mis vastab juhipoolsel uksepostil olevale rehvirõhkude tabelile (1 baar = 100 kPa). Juhul kui rehvirõhk on liiga kõrge, laske õhku rõhureduktori abil välja.

Hoiatus

Ärge keerake pudelit lahti, see on varustatud lekke vältimiseks vastassuunalise riiviga.

Veenduge, et kompressor on välja lülitatud. Ühendage õhuvoolik ja kaabel lahti. Pange ventiilikübar tagasi.

Voltige voolik karpi ning jätke pudel sinna, kus see on. Asetage ajutine rehvitihenduskomplekt (TMK) pakiruumi.

Märkus

  • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
  • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

Märkus

Rehviliimi pudel ja voolik tuleb pärast kasutamist välja vahetada. Volvo soovitab vahetuse sooritada volitatud Volvo teeninduses.

Hoiatus

Kontrollige regulaarselt rehvirõhku.

Volvo soovitab sõita lähima Volvo teeninduseni ja lasta vigastatud rehv remontida või välja vahetada. Teavita teenindust sellest, et rehvis on tihendusvedelik.

Hoiatus

Ärge sõitke pärast ajutise rehviparanduskomplekti kasutamist kiiremini kui 80 km/h. Volvo soovitab pöörduda tihendatud rehvi kontrollimiseks volitatud Volvo teenindusse (maksimaalne sõidukaugus on 200 km). Sealne personal määrab kindlaks, kas rehvi on võimalik parandada või see tuleb vahetada.


Kas sellest oli abi?