Sümbolid ja teated

Kokkupõrke hoiatussüsteem* - sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ning jalgratturi ja jalakäija tuvastamise funktsiooniga (Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection) on seade, mis aitab juhti olukordades, kus eksisteerib jalakäijale, jalgratturile või sõidukile otsasõitmise oht või kokkupõrke oht samas suunas eessõitva või seisva sõidukiga.

SümbolSümbolid on illustratiivse tähendusega – võivad olla erinevates turunduspiirkondades ja erinevatel sõidukitel erineva väljanägemisega.

Teade

Spetsifikatsioon

Collision warning system Väljalülitatud

Kokkupõrke hoiatussüsteem on välja lülitatud.

Kuvatakse mootori käivitamisel.

Teade kustub umbes 5 sekundi möödumisel või pärast ühekordset vajutust nupule OK.

Kokkupõrkehoiatus Ei tööta

Kokkupõrke hoiatussüsteemi ei saa aktiveerida.

Teade kuvatakse siis, kui juht üritab funktsiooni aktiveerida.

Teade kustub umbes 5 sekundi möödumisel või pärast ühekordset vajutust nupule OK.

Automaatpidur on rakendatud

Auto Brake has been active (Automaatne pidurdus on olnud aktiivne).

Teade kaob pärast nupu OK vajutamist.

Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit

Kaameraandur on ajutiselt väljalülitatud olekus.

Kuvatakse juhul, kui tuuleklaasil on nt lumi, jää või mustus.

  • Puhastage kaameraanduri ees olev tuuleklaasi pind.

Radar blokeeritud Vt juhendit

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdusega on ajutiselt välja lülitatud.

Radarandur on ummistunud ega suuda teisi sõidukeid tuvastada. Näiteks tiheda vihmasaju korral või lörtsi kogunemisel radaranduri ette.

Kokkupõrkehoiatus Vajalik hooldus

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdusega on täielikult või osaliselt välja lülitatud.

  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Kas sellest oli abi?