Sümbolid ja teated

Kombineeritud näidikutepaneel – ohusümbolite tähendused

Uuendatud 7/23/2018

Hoiatussümbolid hoiatavad sõiduki juhti mõne tähtsa funktsiooni aktiveerimisest või tõsiseloomulisest veast või rikkest.

ohusümbolid

Tähis

Spetsifikatsioon

Madal õlirõhkKõigil mootoritel pole süsteemi õlirõhu langusest hoiatamiseks. Sellistes autodes ei kasutata madala õlirõhu sümbolit. Madalast õlirõhust teavitatakse ekraanil. Lisateavet vt Mootoriõli – üldine teave.

Seisupidur on rakendatud, digitaalnäidikuplokk

Seisupidur on rakendatud, analoognäidikuplokk

Turvapadjad – SRS

Turvavöö kinnituse kontroll

Generaator ei lae

Viga pidurisüsteemis

Hoiatus

Madal õlirõhk

Kui see sümbol süttib sõidu ajal, siis on mootori õlirõhk liiga madal. Seisake mootor viivitamatult ja kontrollige mootori õlitaset, vajadusel valage õli juurde. Kui sümbol põleb, kuid õlitase on normaalne, võtke ühendust autoteenindusega. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

Seisupidur rakendatud

See sümbol põleb pidevalt, kui seisupidur on rakendatud. Rakenduse kestel sümbol põleb. Lisainfot vt Seisupidur.

Turvapadjad – SRS

Kui see sümbol jääb põlema või süttib sõidu ajal, tähendab see, et turvavöö keeles, SRS-, SIPS- või IC-süsteemis on avastatud rike. Sõitke koheselt autoteenindusse ja laske süsteemi kontrollida. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

Turvavöö kinnituse kontroll

See sümbol vilgub juhul, kui ühel esiistmetest ei ole turvavööd kinnitatud või kui keegi tagaistmel on oma turvavöö avanud.

Generaator ei lae

See sümbol süttib sõidu ajal, kui elektrisüsteemis on tekkinud rike. Pöördu autoteenindusse. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

Viga pidurisüsteemis

Kui tuli süttib, võib pidurivedeliku tase olla liiga madal. Peatage sõiduk ohutus kohas ja kontrollige pidurivedeliku taset pidurivedeliku paagis; vt. Piduri- ja sidurivedelik - tase.

Kui piduri- ja ABS-sümbolid põlevad üheaegselt, võib olla tekkinud viga pidurijõu jaotussüsteemis.

Jätke auto ohutus kohas seisma ja lülitage mootor välja.

Käivitage mootor uuesti.

  • Kui mõlemad sümbolid kustuvad, sõitke edasi.
  • Kui tuled jätkuvalt põlevad, kontrollige pidurivedeliku taset pidurivedeliku paagis; vt. Piduri- ja sidurivedelik - tase. Kui pidurivedeliku tase paagis on normis, aga tuled põlevad jätkuvalt, võib autoga väga ettevaatlikult sõita autoteenindusse ja lasta pidurisüsteemi kontrollida. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

Hoiatus

Kui pidurivedeliku tase pidurivedeliku mahutis on alla MIN, ärge sõitke edasi ilma pidurivedelikku lisamata.

Pidurivedeliku kadumist tuleb uurida teeninduses. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Hoiatus

Kui sümbolid BRAKE ja ABS süttivad korraga, on oht, et tagumine ots hakkab tugeval pidurdamisel libisema.

Hoiatus

Punane hoiatussümbol süttib, kui on avastatud ohutust ja/või auto juhitavust vähendav rike. Samal ajal kuvatakse ekraanil selgitav tekst. Sümbol jääb põlema kuni vea kõrvaldamiseni, samas kui tekstiteadet on võimalik kustutada vajutusega OK nupule; vt. Menüüdes liikumine - näidikuteplokk. Hoiatussümbol põleb ka koos muude sümbolitega.

              

Meede:

Peatage auto ohutus kohas. Ärge sõitke enam autoga.

Loe ekraanil olevat infot. Tegutse vastavalt ekraanil olevale teatele. Teate kustutamiseks kasutage nuppu OK.

Meeldetuletus – uksed ei ole kinni

Kui mõni uks ei ole korralikult suletud, süttib infoekraanil informeeriv või hoiatav sümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege lahtiolev uks.

See infosümbol süttib siis, kui sõidukiirus on väiksem kui ca 7 km/h (ca 4 mph).

See hoiatussümbol süttib siis, kui sõidukiirus on suurem kui ca 7 km/h (ca 4 mph).

Kui kapotikaasAinult alarmseadmega autod*. ei ole korralikult suletud, süttib infoekraanil hoiatav sümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege kapott.

Kui tagaluuk ei ole korralikult suletud, süttib infoekraanil informeeriv sümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege tagaluuk.


Kas sellest oli abi?