Sümbolid ja teated

Näidikuplokk – märguandesümbolite tähendus

Uuendatud 7/23/2018

Märguande sümbolid hoiatavad sõiduki juhti funktsiooni rakendumisest, süsteemi töölelülitumisest või vea ja tõrke korral süsteemi/funktsiooni toimes.

Märgutuled

Tähis

Spetsifikatsioon

Viga ABL-süsteemis

Heitmesüsteem

Viga ABS-süsteemis

Tagumine udulatern põleb

Stabiilsussüsteem, vt Elektrooniline stabiilsusabisüsteem (ESC) - üldine

Stabiilsussüsteem, sportrežiim, vt Elektrooniline stabiilsusabisüsteem (ESC) - kasutamine

Mootori eelsoojendi (diisel)

Kütusetase paagis madal

Informatsioon, loe ekraaniteksti

Kaugtuli sees

Vasak suunatuli

Parem suunatuli

Eco– funktsioon sees, vt ECO sõidurežiim

Start/Stop, mootori automaatseiskumine; vt. Start/Stop - talitlus ja kasutamine

Rehvirõhusüsteem , vt Rehvirõhu jälgimine (TM)

Viga ABL-süsteemis

ABL funktsiooni (Active Bending Lights) täitmise tõrke korral kuvatakse sümbol.

Heitmesüsteem

Kui tähis kuvatakse pärast mootori käivitamist, võib auto heitmesüsteemis viga olla. Sõitke kontrollimiseks autoteenindusse. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

Viga ABS-süsteemis

Selle sümboli süttimine tähendab, et süsteem ei tööta. Auto tavaline pidurisüsteem töötab ilma ABS-funktsioonita edasi.

Jätke auto ohutus kohas seisma ja lülitage mootor välja.

Käivitage mootor uuesti.

Kui sümbol jääb põlema, sõitke autoteenindusse ABS-süsteemi kontrollimiseks. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

Tagumine udulatern põleb

See sümbol süttib, kui tagumine udutuli on sisse lülitatud. Tagumisi udutulesid on ainult üks. See asub juhi poolel.

Stabiilsussüsteem

Tule vilkumine näitab, et stabiilsussüsteem töötab. Sümboli pidev põlemine tähendab, et süsteemis on rike.

Stabiilsussüsteem, sport-režiim

Spordirežiim lisab auto juhtimisele sportlikkust. Süsteem tuvastab, kas gaasipedaali ja rooli kasutamine ning kurvide läbimine on tavalise sõiduga võrreldes energilisem ja võimaldab teatud piirini tagaosa kontrollitud külglibisemist enne vahele segamist ja auto liikumise stabiliseerimist. Sümbol süttib, sportrežiim on aktiveeritud.

Mootori eelsoojendi (diisel)

See sümbol süttib mootori eelsoojendamise ajal. Eelsoojendus on vajalik eelkõige külma ilmaga.

Kütusetase paagis madal

Sümboli ilmumine võib tähendada väga madalat kütusetaset paagis. Tangi niipea kui võimalik.

Informatsioon, loe ekraaniteksti

Kui mõni auto süsteemidest ei tööta nii nagu ette nähtud, süttib see infosümbol ja ekraanil kuvatakse tekstiteade. Tekstiteade kustutatakse vajutusega nupule OK, vt. Menüüdes liikumine - näidikuteplokk või see kaob automaatselt pärast teatava aja möödumist (aeg sõltub tähistatavast funktsioonist). Infotähist näidatakse vahest koos muude tähistega.

Märkus

Hooldusteate ilmumisel võib sümboli ja teate eemaldamiseks vajutada nuppu OK või see kaob mõne aja pärast automaatselt.

Kaugtuli sees

Sümbol põleb siis, kui kaugtuled on sisse lülitatud või neid vilgutatakse.

Vasak- ja parempoolne suunatuli

Mõlemad suunatulesümbolid vilguvad ohutulede kasutamise ajal.

Eco-funktsioon on sees

Tähis süttib, kui funktsioon Eco on aktiveeritud.

Start/Stop

Mootori automaatseiskamise korral sümbol põleb.

Rehvirõhu seiresüsteem

Rehvirõhu langemisel või rikke tuvastamise korral rehvirõhu seiresüsteemis sümbol süttib.

Meeldetuletus – uksed ei ole kinni

Kui mõni uks ei ole korralikult suletud, süttib infoekraanil informeeriv või hoiatav sümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege lahtiolev uks.

See infosümbol süttib siis, kui sõidukiirus on väiksem kui ca 7 km/h (ca 4 mph).

See hoiatussümbol süttib siis, kui sõidukiirus on suurem kui ca 7 km/h (ca 4 mph).

Kui kapotikaasAinult alarmseadmega autod*. ei ole korralikult suletud, süttib infoekraanil hoiatav sümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege kapott.

Kui tagaluuk ei ole korralikult suletud, süttib infoekraanil informeeriv sümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege tagaluuk.


Kas sellest oli abi?