Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduv püsikiirusehoidja* - sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Mõnikord võib kohanduv kiirusehoidik kuvada sümbolit või teateteksti. Siin on mõned näited - järgige vajadusel antud soovitusi:

SümbolSümbolid on skemaatilised.

Teade

Spetsifikatsioon

Sümbol on VALGE

Kohanduv kiirusehoidik lülitatakse ooterežiimi.

Sümbol on ROHELINE

Auto liigub etteantud kiirusel.

Püsikiirusehoidja tavafunktsioon on valitud manuaalselt.

Vali ESC Normal et püsikiirus tühistada

Kohanduva püsikiirushoidiku funktsioon on blokeeritud, kuni ESC määratakse tavarežiimi – Stabiilsussüsteem.

Adaptiivne püsikiirus tühistatud

Kohanduv püsikiirusehoidja on väljalülitatud olekus – juhil tuleb kiirust ise hoida.

Adaptiivne kiirushoidik ei tööta

Kohanduvat püsikiirusehoidjat ei ole võimalik aktiveerida.

Selle põhjuseks võib olla:

  • piduri temperatuur on kõrge
  • radariandur on blokeeritud, nt lörtsi või vihma tõttu.

Lisateavet veaotsingu kohta leiate jaotisest Veaotsing ja toimingud

Radar blokeeritud Vt juhendit

Kohanduv püsikiirusehoidja on ajutiselt väljalülitatud olekus.

  • Radariandur on blokeeritud ja ei suuda avastada teisi sõidukeid nt tugeva vihma või radarianduri ette kogunenud lörtsi tõttu.

Nüüd saab juht lülitada sisse tavalise kiirushoidiku (CC) – tekstteated näitavad sobivaid valikuvariante.

Lugege lisateavet radaranduri piirangute kohta.

Adaptiivne kiirushoidik vajab hooldust

Kohanduv püsikiirusehoidja on väljalülitatud olekus.

  • Pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Hoia autot piduriga + helisignaal + märgutuli esiklaasil + pidurdamineAinult koos ummikuabisüsteemiga.

Auto seisab paigal ja kohanduv püsikiirusehoidja vabastab piduri, mistõttu on võimalik, et auto alustab peagi veeremist.

  • Juht peab ise pidurdama. Teade jääb ekraanile ja häiresignaal töötab, kuni juht vajutab pidurit või gaasi.

Alla 30 km/h Vajalik eesliikuv auto Ainult koos ummikuabisüsteemiga.

Kuvatakse juhul, kui juht üritab kiirushoidiku aktiveerida kiirusel alla 30 km/h (20 mph), ilma et eespool oleks teist sõidukit.


Kas sellest oli abi?