Mootori ja salongi soojendus

või mootorikütusel töötava täiendava kütteseadmega*

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduk on varustatud kas elektriga toimiva või kütuse abil toimiva lisaküttesüsteemiga.

Kütteseade käivitub lisasoojuse vajaduse korral automaatselt, kui mootor töötab.

Soojendi lülitatakse automaatselt välja kui on saavutatud õige temperatuur või mootori väljalülitamise korral.

Märkus

Kui lisakütteseade on aktiivne, võib auto alt erituda suitsu, mis on täiesti normaalne.

Automaatrežiim või väljalülitamine

Soovi korral saab täiendava kütteseadme automaatse käivitamise desaktiveerida.

Märkus

Volvo soovitab lühikeste vahemaade läbimisel autonoomse kütteseadme välja lülitada.

Enne mootori käivitamist: Valige süüteasend I.

Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.

Liikuge pöördnupu abil valikule LisasoojendiAnaloog-näidikupaneel. või SättedDigitaal-näidikupaneel. ja kinnitage valik vajutusega OK.

Valige pöördnupu abil üks valikutest ON või OFF ja kinnitage valik vajutusega OK.

Väljuge menüüst nupuga RESET.

Märkus

Menüükäsud on nähtavad ainult võtme asendi I korral - reguleerida tuleb seega enne mootori käivitamist.


Kas sellest oli abi?