Juhtnupud - valgusvihk/valgustus

Parktuled

Uuendatud 7/23/2018

Parktuled lülitatakse sisse esitulede juhtnupu abil.

P4-1220-Y55X Parking lights

Esitulede lüliti on parktulede asendis.

Keerake nupp asendisse (samal ajal lülitub sisse numbrimärgi valgustus).

Kui auto elektrisüsteem on võtmeasendis II või mootor töötab, lülituvad sisse ka päevasõidutuled.

Kui õues on pime ja tagaluuk avatakse, süttivad auto tagumised gabariidituled, et tagant tulevaid autosid hoiatada. See toimub olenemata tulede nupu või süütevõtme asendist (määrab elektrisüsteemi töörežiimi).

Kui sõidate kauem kui 30 sekundit kiirusel maksimaalselt 10 km/h (ligikaudu 6 miili tunnis) või kui kiirus ületab 10 km/h (ligikaudu 6 miili tunnis), lülitatakse sisse päevatuled ja kombineeritud näidikupaneelil kuvatakse Vali tulede lüliti lähteasend, mis palub teil valida muu režiimi kui .


Kas sellest oli abi?