Väline heliallikas üle AUX/USB sisendi

Välise heliseadme ühendamine AUX-/USB-sisendi kaudu

Uuendatud 7/23/2018

Välise heliallika, nt iPod® i või MP3-mängija, saab helisüsteemiga ühendada keskkonsoolil olevate pistikupesade kaudu.

Ühenduskoht väliste heliallikate jaoks.

Ühenduskoht väliste heliallikate jaoks.

            

Heliallika ühendamine:

Ühendage oma heliallikas ühe keskkonsooli panipaigas oleva pistikupesaga (vt joonist).

Meediumiallika tavavaates vajutage MEDIA, valige nupuga TUNE soovitud heliallikas USB, iPod või AUX ja vajutage OK/MENU.

Tekst Reading USB ilmub ekraanile siis, kui süsteem laadib andmekandjalt failistruktuuri. Olenevalt failistruktuurist ja failide arvust võib laadimisega veidi aega kuluda.

Märkus

Süsteem ühildub ka iPod® mudelitega, mis on valmistatud alates 2005. aastast.

Märkus

USB-ühenduse kahjustamise vältimiseks lülitub see välja, kui USB-ühenduses tekib lühis või kui ühendatud USB-seade tarbib liiga palju energiat (see võib juhtuda, kui õhendatud seade ei vasta USB standardi nõuetele). USB-ühendus aktiveeritakse taas automaatselt, kui süüde uuesti sisse lülitatakse ja tõrkeid ei esine.


Kas sellest oli abi?