Minu auto (My Car)

MY CAR otsinguteed

Uuendatud 7/23/2018

MY CAR on menüüallikas, mille abil toimub mitmete sõiduki funktsioonide juhtimine, nt. kella, küljepeeglite ja lukustuse seadistamine.

Praegune menüütase kuvatakse keskkonsooli ekraani ülaservas. Menüüsüsteemi funktsioonide otsinguteed esitatakse järgmises vormingus:

Settings Vehicle settings Lock settings Doors unlock Driver door, then all .

Näide juurdepääsust funktsioonile ja selle reguleerimisele rooli klahvistiku abil:

Vajutage keskkonsooli nuppu MY CAR.

Vajutage pöördlülitit.

Liikuge pöördlüliti abil soovitud menüüni, nt menüüni Settings, ja vajutage pöördlülitit – avaneb alammenüü.

Keri ette vajalik menüü, nt Vehicle settings ja vajuta ratast - alammenüü avaneb.

Kerige valikule Lock settings ja vajutage ratast – avaneb alammenüü.

Liikuge valikule Doors unlock ja vajutage pöördlülitit – avaneb valitavate funktsioonide rippmenüü.

Liikuge pöördlüliti abil valikutele All doors ja Driver door, then all ja vajutage pöördlülitit – valitakse funktsioon.

Sule programmeerimine, liikudes menüüdes tagasi lühikeste vajutustega nupule EXIT või ühe pika vajutusega.

Sama kehtib ka keskkonsooli juhtseadiste korral: OK/MENU, EXIT ja nupu TUNE korral.


Kas sellest oli abi?