Reisiplaan ja marsruut

Navigatsioon* – kaardisuvandid

Uuendatud 7/23/2018

Siin saate määrata, kuidas kaarti kuvada ja mida seal kuvada.

Täisekraani kaart

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsShow full-screen map.

Valige kaardi mõõtkava.

 • Ruut märgitud – kuvab kaardi tervel ekraanil.
 • Ruut märkimata – ekraani alumisel ja ülemisel osal kuvatakse autoga seotud teave, nt salongi temperatuur ja esitatav meedium.

Kaardi režiim

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsMap type.

Siin saab valida, kuidas kaarti ekraanil kuvatakse.

 • North up - põhi on kaardil alati üleval. Auto kujutis liigub ekraanil asjakohases suunas.
 • Map heading up - auto kujutis on keskel ja on suunatud alati ekraani ülaosa poole. Kaart pöördub auto ümber vastavalt tee kulgemisele.
 • 3D map basic - kaarti kuvatakse diagonaalselt ülalt, autosümbol on keskel ja sõidusuund on üles.
 • 3D map enhanced - sama, mis eelmine suvand, aga kaardi pildile on lisatud erinevat objektid, nagu ehitised jms.

Teave piki maanteed

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsMotorway information.

Valige funktsioon.

 • Ruut märgitud – kui auto on maanteel, kuvatakse kolm (3) järgmist väljumist, nt puhkeala või bensiinijaamaga. Loend on sorteeritud järjekorras lähim väljumine allpool.
 • Ruut märkimata – funktsioon on välja lülitatud.

Teave praeguse asukoha kohta

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsPosition information.

Valige asukohateave.

 • Current road – ekraanil kuvatakse tee/tänava nimi, kus auto/kursor asub.
 • Lat/Long – ekraanil kuvatakse auto/kursori koordinaadid.
 • None - ekraanil ei kuvata teavet auto/kursori asukoha kohta.

Kompass

Ekraani kaardikujutisel on toodud kompass, mis tähistab auto esiotsa suunda.

Kompassi osuti punane ots näitab põhja ja valge ots osutab lõunasse. Graafilise kompassi asemel saab kuvada ka tekstipõhise kompassi.

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsCompass.

Valige, kas kompassi suunda näidatakse kompassinõela või tähtedega.

 • Graphic – kompassinõel märgib kompassisuunda.
 • Text – tähed N (põhi), W (lääs), S (lõuna) või E (ida) märgivad kompassisuunda.

Kaardi kompassisuunda – põhi või liikumissuund üles – saab seadistada, vt jaotist "Kaardirežiimi kompassi suund".

Huvipunkt (POI) kaardil

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsPOI symbols.

Kaardil kuvatakse märgitud POI -d.

Kaardil kuvatakse märgitud POI -d.

Määrake, milliseid POI sümboleid kaardil kuvatakse.

 • Default - kuvatakse POI, mis on määratud funktsiooniga Selected.
 • Selected - valige nupuga TUNE + OK iga ekraanil kuvatava POI kohta.
 • None - POI ei kuvata.

Et kaardipilt ei oleks raskesti loetav, on ekraanil samaaegselt näidatavate POI-de arv piiratud - piirkonna suumimisel POI-sid lisandub.

Kaardil kasutatud värvitoonid

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsMap colours.

Valige kaardivärvide säte.

 • Automatic - valgusandur tuvastab automaatselt, kas on päev või öö ja kohandab automaatselt ekraani.
 • Day - ekraani värvid ja kontrastsus muutuvad selgeks ja teravaks.
 • Night - ekraani värvid ja kontrastsus kohanduvad optimaalsele öisele nähtavusele.

Salvestatud asukoht kaardil

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsStored location on map.

Kuvatakse kõik salvestatud asukohad.


Kas sellest oli abi?