Volvo On Call

Isiklikud andmed

Uuendatud 7/23/2018

Isiklikud andmed, mida töödeldakse Volvo On Call (VOC) teenuse ühenduse kaudu.

Volvo müügiettevõtted, vt allpool olevat tabelit, ja Volvo Personvagnar AB vastutavad teenuse ühenduse kaudu töödeldud isiklike andmete eest. Kogu andmetöötlus sooritatakse vastavuses heade tavade ja kehtivate seadustega.

Riik

Müügiettevõtted

Belgia

Volvo Cars NV

UK

Volvo Car UK Ltd

Prantsusmaa

Volvo Automobiles France SAS

Holland

Volvo Cars Nederland B.V.

Itaalia

Volvo Auto Italia S.p.A.

Norra

Volvo Personbiler Norge AS

Poola

Volvo Car Polska Sp. z o.o.

Portugal

Volvo Car Portugal S.A.

Venemaa

Limited Liability Company Volvo Cars

Hispaania

Volvo Car España S.L.

Rootsi

Volvo Personbilar Sverige AB

Saksamaa

Volvo Car Germany GmbH

Soome

Volvo Auto Oy Ab

Taani

Volvo Personvagne Danmark A/S

Austria

Volvo Car Austria GmbH

Šveits

Volvo Automobile (Schweiz) AG

Andmetöötluse eesmärk

Volvo kasutab isikuandmeid koostööpartneritega nii EL/EEA siseselt kui ka väliselt, et pakkuda teenust ja seda arendada.

Milliseid isiklikke andmeid töödeldakse?

Töödeldavad isiklikud andmed kuuluvad peamiselt järgmisesse kolme kategooriasse.

  • Kliendi esitatavad isikuandmed teenuse aktiveerimiseks ja muud Volvole esitatavad kontaktandmed, nagu nimi, aadress, telefoninumber, teenuse tüüp ja selle kestus.
  • Teatud sündmuse ilmnemisel, mida teenus katab, saadab sõiduk automaatselt teavet. Seda tüüpi teade sisaldab sõiduki VIN-koodi, teenuse kasutamise aega, teenuse tüüpi, kas turvapadjad vallandusid, kas turvavöö pingutid vallandusid, kütuse kogus, välistemperatuur, kas uksed ja aknad on lukus või avatud ning sõiduki viimased kuus asukohta koos liikumiskiiruse ja -suunaga.
  • Muu kliendiga seonduv teave hõlmab sõidukis olevate isikute telefonikõnesid, teenust pakkuvat kliendikeskust ja klienditeeninduse töötaja loodud kirjeid.

Kellel on isiklikele andmetele ligipääs?

Volvo kasutab teenuse pakkumiseks alltöövõtjaid. Need alltöövõtjad töötavad Volvo nimel ja võivad töödelda isiklike andmeid ainult teenuse pakkumise ulatuses. Kõik alltöövõtjad on lepinguga seotud ja peavad käsitsema isiklikke andmeid salajastena ning seadusega kooskõlas.

Sortimisprotseduurid

Teenuse pakkumiseks vajalikke isiklikke andmeid säilitatakse lepinguperioodi vältel ja seejärel nii kaua, kui seda on Volvol vaja seaduses kirjeldatud kohustuste täitmiseks. Teenusega kaetavate sündmuste käigus loodud andmed kustutakse kolme kuu möödumisel toimunud õnnetusest.

Väljavõtted registrist ja parandused

Eraisikud võivad taotleda valede andmete parandamist ning väljavõtteid registrist, kus näidatakse isiklike andmete töötlemist. Andmete parandamiseks võtke ühendust Volvo klienditeenindusega. Registri väljavõttetaotlus tuleb esitada kirjalikult, esitaja peab selle allkirjastama ning see peab sisaldama nime, aadressi ja kliendinumbrit. Taotlus tuleb saata aadressil Volvo Personvagnar AB, Data Protection Officer, Dept. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sweden.

Luba isiklike andmete töötlemiseks

Selles dokumendis sätestatud juhiste alusel tellimuse aktiveerimiseks nõustub kasutaja esitama isiklikku teavet VOC teenusega kasutamiseks.


Kas sellest oli abi?