Interneti-kaart

Internet-kaart – valikuratas ja klahvistik

Uuendatud 7/23/2018

Suvandite sisestamiseks ja valimiseks kasutage valikuratast või keskkonsooli klahvistikku. Näiteks saate sisestada teavet aadressi või rajatise kohta.

Ekraan koos tekstiväljaga.

Ekraan koos tekstiväljaga.

Süsteem kasutab kindla teabe, nt POI tüübi, linna, piirkonna/riigi, aadressi, tänava või postiindeksi sisestamiseks valikuratast.

Suvandi aktiveerimine

Pärast soovitud funktsiooni/menüü valikurattaga või nupuga TUNE, vajutage funktsioonide/suvandite järgmise taseme nägemiseks valikuratast/OK.

Teksti sisestamine valikuratta abil

valikuratas.

valikuratas.

  1. Tõstke tekstiväli esile.
  2. Valikuratta kasutamiseks vajutage nuppu OK.
  3. Valige tähemärgid valikuratta nupuga TUNE ning sisestage need valikuratta nupuga OK.

Numbriklahvidega sisestamine

Numbriklahvistik.

Numbriklahvistik.

Tähemärkide sisestamiseks saab kasutada ka keskkonsooli nuppe 0-9, * ja #.

Nupu 9 vajutamisel ilmub riba koos kõigi tähemärkidegaIga nupuga sisestatav tähemärk sõltub riigist/keelest. nuppude all, nt W, x, y, z ja 9. Kiire nupuvajutusega sirvitakse tähemärke.

  • Peatage kursor soovitud tähemärgil ja valige see; tähemärk kuvatakse sisestusjoonel.
  • Kustutage/muutke nupuga EXIT.

Numbri sisestamiseks hoia all vastavat numbriklahvi.

Veel suvandeid

Valikuratta sisestusmenüüs saab muu hulgas kasutada lisavalikuid, mis võimaldavad sisestada täiendavaid tähemärke ja numbreid.

  • 123/ABC + OK – valikuratta tähemärkide ja numbrite sisestamise vahetamiseks.
  • MORE + OK - kuvatakse alternatiivsed tähemärgid.
  • => + OK - liigutab kursori ekraani paremasse serva, kus saate teha valikuid nupuga OK.

Suvandite loend

Sisestatud tähemärkidele vastav loend.

Sisestatud tähemärkidele vastav loend.

Riikide otsimisel esitatakse valikud sisestatud tähemärkide alusel. Muude otsinguväljade loendit ei kuvata, otsing sooritatakse otsingu aktiveerimisel.


Kas sellest oli abi?