Interneti-kaart

Interneti-kaart – üksikasjalik marsruuditeave

Uuendatud 7/23/2018

Siin on näidatud marsruudi iga lõigu punktid, nt peale-/mahasõidud ja ristmikud.

Üksikasjaliku marsruuditeabe nägemiseks vajutage allika tavavaates nuppu OK/MENU ja valige RouteDetailed route information.

Üksikasjalik marsruuditeave.

Üksikasjalik marsruuditeave.

Marsruut sihtkohta koosneb eri punkte sisaldavatest alamlõikudest, nt sirged teelõigud, peale-/mahasõidud, ristmikud, libedad teelõigud jne. Alamlõike saab sirvida nupuga Next/Previous. Kuvatakse asukoht kaardil, nimetus, vahemaa ja huvipunktid. Kuvatakse kahe punkti vaheline kaugus ning sõiduki lähenemisel punktile allaloendust ei toimu.


Kas sellest oli abi?