Juhtnupud - mitmesugust

Küljepeeglid

Uuendatud 7/23/2018

Küljepeegleid reguleeritakse asendisse joystick-tüüpi juhtnupust sõiduki juhiukse nupustikul.

P3-S60/V60/V60H Power door mirrors

Küljepeeglite juhtnupud.

Reguleerimine

Vasakpoolse peegli reguleerimiseks vajuta L-nuppu, parempoolse reguleerimiseks R-nuppu. Nupus olev tuli süttib.

Reguleeri asendit keskel asuva seadistuskangiga.

Vajuta L või R nuppu uuesti. Tuli kustub.

Hoiatus

Mõlemad peeglid on optimaalse nähtavuse tagamiseks lainurk-tüüpi. Objektid võivad tunduda kaugemal, kui nad tegelikult on.

Sätete salvestamine

Ainult kombinatsioonis koos elektriliste istmete mäluga, vt Istmed, esiistmed - elektriliselt seadistatavad.

Külgpeeglite ja juhiistme sätted saab salvestada auto võtmemälu* iga kaugjuhtimispuldi jaoks, vt Kaugjuhtimispult - isikupärastamine.

Küljepeegli rakursi muutmine parkimise ajal

Ainult kombinatsioonis koos elektriliste istmete mäluga, vt Istmed, esiistmed - elektriliselt seadistatavad.

Video thumbnail

Küljepeegleid saab allapoole kaldu reguleerida, et juht näeks nt parkimise ajal teeserva.

Lülitage sisse tagumine käik ja vajutage nuppu L või R.

Tagurduskäigu väljalülitamisel liigub peegel automaatselt algasendisse tagasi kas ligikaudu 10 sekundi pärast või varem, kui vajutada vastavalt kas nuppu L või R.

Küljepeegli asendi muutmine parkimise ajal

Ainult kombinatsioonis koos elektriliste istmete mäluga, vt Istmed, esiistmed - elektriliselt seadistatavad.

Tagasikäigu sisselülitamisel pöördub tahavaatepeegel automaatselt allapoole, et juht näeks parkimise ajal paremini teeserva. Tagasikäigu väljalülitamisel pöördub peegel mõne hetke pärast automaatselt tagasi algasendisse.

Funktsiooni saab aktiveerida/desaktiveerida menüüs MY CAR, vt MY CAR.

Automaatne kokkulükkamine lukustamise ajal*

Auto lukustamisel/lukust lahtitegemisel kaugjuhtimispuldi abil lükatakse küljepeeglid automaatselt kokku/lahti.

Funktsiooni saab aktiveerida/desaktiveerida menüüs MY CAR, vt MY CAR.

Neutraalasendi taastamine

Välismõjude tagajärjel kohalt nihkunud peeglid tuleb elektriliselt neutraalasendisse tagasi viia, et nende sissetõmbamine/väljalükkamine toimuks õigesti:

Lükka küljepeeglid nuppude L ja R abil kokku.

Lükka küljepeeglid nuppude L ja R abil jälle lahti.

Korda vajadusel ülaltoodud protseduuri.

Peeglid on nüüd neutraalasendis.

Automaatne pimestuskaitse*

Külgpeeglitele selle funktsiooni paigaldamiseks peab automaatne pimestuskaitse olema ka salongi tahavaatepeeglil, vt Tahavaatepeegel, sisemine.

Kokkulükatavad elektrilised küljepeeglid*

Parkimisel/sõitmisel kitsastes kohtades on võimalik peeglid kokku lükata:

Vajutage korraga nuppe L ja R (võti peab olema vähemalt asendis I).

Lase nupud umbes ühe sekundi pärast lahti. Peeglid peatuvad automaatselt täiesti kokkulükatud asendis.

Lükka peeglid lahti, vajutades samaaegselt nuppudele L ja R. Peeglid peatuvad automaatselt täiesti lahtilükatud asendis.

Turvavalgustus ja lähenemisvalgustus

Küljepeeglite tuli süttib lähenemisvalgustuse või kodu julgestusvalgustuse valimise korral.


Kas sellest oli abi?