Audio ja meedia

Ekraanil olevad tähised

Uuendatud 7/23/2018

Ülevaade ekraani olekuväljal kuvatavatest tähistest.

P3-1346-Symbols on screen

Tegevuse/olekuväli.

Tegevuse/olekuväljal kuvatakse parasjagu aktiivseid tegevusi ning mõnedel juhtudel ka nende olekut. Kõiki olekutähiseid alati ei kuvata, sest välja suurus on piiratud.

Tähis

Spetsifikatsioon

P3-1346-x60-Symbol-BT connecting

Looge internetiühendus Bluetooth® i kaudu.

P3-1346-x60-Symbol-BT connected

Internetiühendus Bluetooth®i kaudu loodud.

P3-1346-x60-Symbol-BT not connected

Internetiühendus Bluetooth®i kaudu pole loodud.

P3/P4-1420-Symbol-WiFi-connecting

Looge internetiühendus Wi-Fii kaudu.

P3-1346-x60-Symbol-WiFi-connected

Internetiühendus Wi-Fii kaudu loodud.

P3/P4-1420-Symbol-WiFi-connection failed

Internetiühendus Wi-Fii kaudu pole loodud.

P3-1346-x60-Symbol-Car modem connecting

Loob Interneti-ühenduse automodemi abil*Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call..

Tulbad näitavad mobiilivõrgu signaalitugevust ja tulpade all kuvatakse ühendusviis.

P3-1346-x60-Symbol-connection type

Loob internetiühenduse auto modemi*Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call. abil.

P3-1346-x60-Symbol-Car modem not connected

Internetiühendus auto modemi*Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call. kaudu loodud.

P3-1346-x60-Symbol-Roaming

Auto modem*Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call., mis loob Interneti-ühenduse rändlusteenuse (kasutuseks välismaistes võrkudes) abil.

P3-1346-x60-Symbol-position sending

Asukohateabe jagamise ajal on ekraanile kuvatud see sümbol.

P3-1346-x60-Symbol-phone-connected

Telefon on autoga ühendatud.

P3-1346-x60-Symbol-phone-missed call

Vastamata kõne.

P3-1346-x60-Symbol-phone-ongoing call

Kõne on pooleli.

P3-1346-x60-Symbol-phone-message recieved

Lugemata tekstsõnum.

P3-1346-x60-Symbol-microphone muted

Mikrofon on välja lülitatud.

P3-1346-x60-Symbol-sound muted

Heli on vaigistatud (MUTE).

P3-P4-VOC-1420-Symbol-SOS

SOS teenus*Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call. on aktiivne.

P3-P4-VOC-1420-Symbol-ON CALL

ON CALL teenus*Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call. on aktiivne.


Kas sellest oli abi?