Digitaalraadio

Digitaalraadio (DAB)* - alamkanal

Uuendatud 7/23/2018

Täiendavaid komponente nimetatakse tavaliselt alamkanaliteks. Nad on ajutised ja võivad sisaldada näiteks põhiprogrammide tõlget teistesse keeltesse.

Kui toimub ühe või mitme alamkanali edastamine, kuvatakse ekraanil kanali nimest vasakul sümbol . Alamkanal kuvatakse ekraanil kanali nimest vasakule ilmuva sümboli - abil.

Alamkanalite avamiseks keerake nuppu TUNE.

Alamkanalitele pääseb ligi põhikanali kaudu. Muude alamkanalite avamiseks valige muu põhikanal.


Kas sellest oli abi?