Kaugjuhtimine

Kaugjuhtimispult* - funktsioonid

Uuendatud 7/23/2018

Võimalikud kaugjuhtimispuldist juhitavad funktsioonid.

Klahv

Funktsioon

F = eesmine ekraan

L ja R = mittevõimalikud valikud.

Üleminek navigatsioonile*

Raadio signaaliallika muutmine (nt AM)

Meediumiallika muutmine (nt Disc, TV*)

Bluetooth® käed-vabad valimine

Kerimine/kiire tagasikerimine, loo/laulu vahetamine

Mängi/paus

Stopp

Kerimine/kiire edasikerimine, loo/laulu vahetamine

Menüü

Eelmisele, funktsiooni tühistamine, sisestatud märgi kustutamine

Liigu üles/alla

Liikuge paremale/vasakule

Valiku kinnitamine või valitud allika menüüsse liikumine

Helitugevus, vaiksemaks

Helitugevus, valjemaks

0-9

Kanalid mälust, numbrite ja tähtede sisestamine

Lemmiksätte otsetee

Teave kuulatava saate, laulu vms kohta. Kasutatakse ka sel juhul, kui teavet on rohkem, kui on võimalik ekraanil kuvada

Heliraja keele valimine

Subtiitrid, teksti keele valimine

Teletekst*, sisse/välja


Kas sellest oli abi?