Raadio

Raadioandmesüsteemi funktsioonid (RDS)

Uuendatud 7/23/2018

RDS funktsiooniga toimub raadio automaatne lülitumine tugevama saatja sagedusele. RDS funktsioon võimaldab võtta vastu nt. liiklusinfot (TP) ja otsida kindlaid programmitüüpe (PTY).

RDS ühendab FM-saatjad võrgustikku. Sellises võrgus olev FM-saatja saadab infot, mis annab RDS-raadiole järgmised funktsioonid:

 • Automaatne lülitumine tugevamale saatjale, kui piirkonnas on kehv vastuvõtt

  Kehtib FM-raadiole.

  .
 • Otsing programmikategooriate järgi, nt programmitüüp

  Kehtib DAB*-raadiole.

  või liiklusteave.
 • Käimasoleva raadiosaate teabe vastuvõtmine

  Kehtib FM- ja DAB*-raadiole.

  .

Märkus

Teatavad raadiojaamad ei kasuta RDS-i või kasutavad vaid selle valitud funktsioone.

Kui soovitud programmitüüp on leitud, võib raadio lülitada hetkel kasutatava heliallika välja. Nt kui kasutatakse CD-mängijat, katkestatakse selle mängimine. Katkestav ülekanne esitatakse eelseadistatud helitugevusega. Valitud programmitüübi vastuvõtmise lõpetamisel lülitub raadio eelnevalt valitud olnud allikale ja hääletugevusele tagasi.

Programmifunktsioonid alarm, liiklusinfo TP, uudised ja programmitüübid PTY katkestavad üksteist prioriteetsuse järjekorras. Sealjuures on alarmil kõrgeim ja programmitüüpidel madalaim prioriteet. Katkestatud heliallikale naasmiseks ja sõnumi kuulamiseks vajutage OK/MENU. Sõnumi tühistamiseks ja katkestatud heliallikale naasmiseks vajutage EXIT.


Kas sellest oli abi?