Kiirusehoidik

Kiirusepiiraja - väljalülitamine

Uuendatud 7/23/2018

(Speed Limiter) sarnaneb tagurpidi töötava kiirusehoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud kiirusepiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.

P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar

Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.

Kiirusepiiraja – sisse/välja.
Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
Ooterežiim.
Aktiveerige ja reguleerige maksimaalset kiirust.
Valitud kiirus.
Kiirusepiiraja aktiivne.

Kiirusepiiraja väljalülitamine:

Vajuta rooli nuppu .

Näidikuploki kiiruspiiriku (6) ja seadistatud kiiruse (5) sümbol kustuvad mõlemad - seadistatud/salvestatud kiirus kustutakse ja seda ei saa nupuga taastada.

Juht saab seejärel auto kiirust gaasipedaaliga vabalt reguleerida.


Kas sellest oli abi?