Kiirusehoidik

Püsikiiruse hoidja* - kiirused

Uuendatud 7/23/2018

Püsikiiruse hoidja (CC – Cruise Control) aitab juhil hoida ühtlast sõidukiirust.

Talletatud kiirust on võimalik aktiveerida, seadistada või muuta.

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM

Rooliratta juhtnupud ja näidikupaneel ilma kiirusepiirajataVolvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta. autodel.

P4-1220-Farthållare Rattknappar m LIM

Rooliratta juhtnupud ja näidikupaneel kiirusepiirajaga autodelVolvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta..

Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine.
Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
Ooterežiim
Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
Valitud kiirus (HALL = ooterežiim).
Kiirusehoidik aktiivne - VALGE sümbol (HALL = ooterežiim).

Kiiruse aktiveermine ja seadistamine

Püsikiirusehoidja käivitamiseks toimige järgmiselt.

  • Vajutage roolinuppu CRUISE (ilma kiiruspiirajata) või (koos kiiruspiirajaga).
> Kiirushoidiku sümbol (6) näidikuplokil süttib - kiirushoidik on ooterežiimis.

Püsikiirusehoidja rakendamiseks:

  • Vajutage soovikohaseks seadistataval kiirusel sõites roolinupule või .
> Kehtiv kiirus salvestatakse mällu ja näidikuploki märgistus (5) süttib valitud kiiruse saavutamisel ning sümbol (6) muutub HALLIST VALGEKS - auto sõidab salvestatud kiirusel.

Märkus

Kiirustel alla 30 km/h (20 mph) ei saa kiirushoidikut sisse lülitada.

Salvestatud kiiruse muutmine

Salvestatud kiirust saab muuta roolil olevate nuppude või lühikese või pika vajutusega.

Seadistamiseks 5 km/h (5 mph) sammuga:

  • lühike vajutus – iga vajutus muudab kiirust 5 km/h (5 mph) sammuga.

Seadistamiseks 1 km/h (1 mph) sammuga:

  • Hoidke nuppu all ja vabastage see soovikohase sõidukiiruse juures.

Viimane nupuvajutus talletatakse mällu.

Kiiruse lisamisel gaasipedaali allavajutamisega enne nupu / vajutamist salvestatakse auto kiirus nupu vajutamise hetkel.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Märkus

Kui mõnda kiirushoidiku nuppu hoitakse all mitu minutit, siis see blokeerub ja lülitub välja. Kiirushoidiku uuesti aktiveerimiseks tuleb auto peatada ja mootor uuesti käivitada.


Kas sellest oli abi?