Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduv püsikiirusehoidja* - ülevaade

Uuendatud 7/23/2018

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Kohanduva püsikiirusehoidja toime ja rooli klahvistik sõltub sellest, kas sõiduk on varustatud kiirusepiirajaga Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta..

Kohanduv püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga

P4-1220-ACCmedSL Rattknappar
Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine.
Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
Ooterežiim
Ajavahemik – suurendamine/vähendamine.
Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
Salvestatud kiiruse juures roheline tähis (VALGE = ooterežiim).
Ajavahemik
ROHELISE sümboliga on ACC aktiivne (VALGE = ooterežiim).

Kohanduv püsikiirusehoidja ilma kiirusepiirajata

P4-1220-ACCutanSL Rattknappar
Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine või ooterežiimil.
Ajavahemik – suurendamine/vähendamine.
Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
(Pole kasutusel)
Salvestatud kiiruse juures roheline tähis (VALGE = ooterežiim).
Ajavahemik
ROHELISE sümboliga on ACC aktiivne (VALGE = ooterežiim).

Kas sellest oli abi?