Libisemisvastane süsteem

Elektrooniline stabiilsusabisüsteem (ESC) - sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Stabiilsussüsteem ESC (Electronic Stability Control) aitab juhil külglibisemist vältida ja parandab auto veojõudu.

Tabel

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

ESC Ajutiselt väljalülitatud

ESC süsteem on piduriketta liigse temperatuuri tõttu ajutiselt välja lülitatud. Süsteem rakendub automaatselt, kui pidurid maha jahtuvad.

ESC Vajalik hooldus

ESC süsteem on välja lülitunud.

  • Peata auto ohutus kohas, lülita mootor välja ja käivita uuesti.
  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

ja

"Teade"

Näidikuplokil on teade – lugege seda!

Põleb püsivalt 2 sekundit.

Süsteemi kontroll pärats mootori käivitamist.

Vilgub.

ESC süsteem on aktiveeritud.

Lamp põleb pidevalt.

Režiim Sport on aktiveeritud.

TÄHELEPANU! ESC-süsteemi selles režiimis ei lülitata välja - süsteemi jõudlust vähendatakse ajutiselt.


Kas sellest oli abi?