Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõidurea hoidmise abifunktsioon (LKA) – tähised ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Kui sõidurea hoidmise abifunktsioon puudub, võidakse näidikuplokis kuvada sümbol koos selgitava teatega – vajaduse korral järgige antavat soovitust.

Teatete näited:

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit

Kaameraandur on ajutiselt välja lülitatud.

Kuvatakse juhul, kui tuuleklaasil on nt lumi, jää või mustus.

  • Puhastage tuuleklaas kaameraanduri ees.

Lugege kaameraanduri piirangutest, vt Kokkupõrke hoiatussüsteem - kaameraandurite piiratud toime ja Kokkupõrke hoiatussüsteem - toimimine.

Lane keeping aid Vajalik hooldus

Süsteem on vabastatud.

  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.
P3-1246-Symbol Lane Departure Warning

Lane keeping aid Katkestus

LKA on ooterežiimis. LKA-tähise jooned näitavad, kui funktsioon on jälle aktiivne.


Kas sellest oli abi?