Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõidurealt kaldumise hoiatus (LDW) – tähised ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Kui sõidurea hoidmise abifunktsioon puudub, võidakse näidikuplokis kuvada sümbol koos selgitava teatega – vajaduse korral järgige antavat soovitust.

Teatete näited:

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P3-1246-Symbol Lane Departure Warning

Lane departure warning Sisselülitatud/Lane departure warning Väljalülitatud

Funktsioon on sisse/välja lülitatud.

Kuvatakse sisse/välja lülitamisel.

Tekst kaob ligikaudu 5 sekundi pärast.

Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit

Kaameraandur on ajutiselt välja lülitatud.

Kuvatakse juhul, kui tuuleklaasil on nt lumi, jää või mustus.

  • Puhastage tuuleklaas kaameraanduri ees.

Lugege kaameraanduri piirangutest.

Symbol Driver Alert Service

Hoiatussüsteem Vajalik hooldus

Süsteem on vabastatud.

  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Kas sellest oli abi?