Start/Stop süsteem

Start/Stop* - sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Start/Stop funktsioon võib näidikupaneelil tekstteateid kuvada.

Tekstiteade

Symbol information

Koos selle märgutulega võib Start/Stop-funktsioon kuvada näidikuplokis teatud olukordades tekstiteateid. Mõne puhul antakse soovitusi tegevuse kohta. Järgnevas tabelis on mõned näited.

Sümbol

Teade

Info/tegevus

M/AM = käsilülituskäigukast, A = automaatkäigukast.

Autom. start/stopp Vajalik hooldus

Start/Stop ei tööta. Pöördu autoteenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

M + A

Autostart Mootor töötab + helisignaal

Aktiveerub, kui juhiuks avatakse automaatselt peatatud mootoriga ja käigukang on asendis D.

A

Vajuta start-nuppu

Mootor ei käivitu automaatselt – käivitada mootor tavalisel viisil nupust START/STOP ENGINE.

M + A

Käivitamiseks vajuta sidurit

Mootor on automaatseks käivitumiseks valmis - siduripedaali vajutamise ootel.

M

Käivitamiseks vajuta pidurit ja sidurit

Mootor on automaatseks käivitumiseks valmis - piduri- või siduripedaali vajutamise ootel.

M

Käivitamiseks vali vabakäik

Käik lülitatakse sisse ilma sidurit lahutamata - lülita välja ja sea käigukang neutraalsesse asendisse.

M

Käivitamiseks vali P või N

Start/Stop funktsioon on välja lülitatud - pange käigukang asendisse N või P ja käivitage mootor nagu tavaliselt nupuga START/STOP ENGINE.

A

Vajuta start-nuppu

Mootor ei käivitu automaatselt - käivitage mootor nagu tavaliselt START/STOP ENGINE nupuga, kui käigukang on asendis P või N.

A

Kui tekstiteade ei kao pärast tegevuse lõpetamist, siis tuleks pöörduda töökotta - soovitatavalt volitatud Volvo teenindusse.


Kas sellest oli abi?