Mootori ja salongi soojendus

Mootoriploki soojendus ja salongi kütteseade* - teated

Uuendatud 7/23/2018

Mootoriploki ja salongi soojendust puudutavad sümbolid ja ekraaniteated erinevad olenevalt sellest, kas näidikuplokk on analoog-tüüpi või digitaalset tüüpi.

Px-1420-Symbol Fuel heater

Kui kütteseade on sisse lülitatud, süttib infoekraanil kütte sümbol.

Kui üks taimer on aktiveeritud, süttib ekraanil aktiveeritud taimeri sümbol ja samal ajal kuvatakse sümboli kõrval seatud kellaaeg.

P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - analog

Aktiveeritud taimeri sümbol analoog-näidikuplokis.

P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - digital

Aktiveeritud taimeri sümbol digitaalses näidikuplokis.

Tabelis on toodud ekraanil kuvatavad sümbolid ja tekstid.

Sümbol

Teade

Spetsifikatsioon

Kütteseade on sisse lülitatud ja töötab.

Lisasoojendi seisatud Energiasäästurežiim

Auto elektroonika seiskas kütteseadme, et hõlbustada mootori käivitamist.

Lisasoojendi väljalülitatud Kütust on vähe

Kütteseadet ei saa sisse lülitada, kuna kütust on liiga vähe – kütust säästetakse auto käivitamiseks ja umbes 50 km läbimiseks.

Lisasoojendi Vajalik hooldus

Kütteseade ei tööta. Pöördu remondiks teenindusse. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Ekraanile kuvatavad tekstiteated kustuvad automaatselt teatava aja möödumisel või pärast ühekordset vajutust suunatulede hoovaOK nupule.


Kas sellest oli abi?