Kaugjuhtimispult-võti

Kaugkäivitussüsteem (ERS) – tähised ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Kaugkäivitus (ERS – Engine Remote Start) tähendab, et auto mootori saab salongi soojendamiseks/jahutamiseks enne lahkumist eemalt käivitada. ERS aktiveeritakse võtmega ja/või rakendusega Volvo On Call*, vt Rakendus Volvo On Call.

Olukordades, kus kaugkäivituse funktsioon (ERS) tõrgub või on katkestatud, ilmub näidikupaneelile sümbol koos vastavasisulise tekstiteatega.

Distantskäivitamise funktsiooni (ERS) rakendamine ei osutu võimalikuks

Teade

Spetsifikatsioon

Kaugkäivitus väljas Liiga palju käivituskordi

Kahe võimaliku järjestikuse distantskäivituse korra täitumisel järgnev distantskäivitamine võimalikuks ei osutu.

Kaugkäivitus ei toimi Kütust on vähe

Liiga vähese kütusekoguse korral distantskäivitamine võimalikuks ei osutu.

Kaugkäivitus ei toimi Käik P pole sees

ERS pole kasutatav, sest käigukang pole asendis P.

Kaugkäivitus ei toimi Juht on autos

ERS pole saadaval, sest keegi viibib salongis.

Kaugkäivitus ei toimi Aku on nõrk

Tühjenenud aku korral distantskäivitamine võimalikuks ei osutu. Lae akut, käivitades mootor.

Kaugkäivitus ei toimi Mootorihoiatus

Veast mootori töös teavitava hoiatuse korral distantskäivitamine võimalikuks ei osutu. Pöördu teenindusseSoovitame volitatud Volvo teenindust..

Kaugkäivitus väljas Jahutusvedeliku tase madal

ERS pole võimalik jahutussüsteemis esineva veateate tõttu, vt Jahutusvedelik - tase.

Kaugkäivitus ei toimi Uks on lahti

Sulgemata ukse või tagaluugi korral ei osutu distantskäivitamine (ERS) võimalikuks.

Kaugkäivitus ei toimi Kapott on lahti

ERS ei aktiveerunud, sest kapott ei olnud suletud.

Kaugkäivitus ei toimi Auto pole lukus

Lukustamata auto korral distantskäivitamine võimalikuks ei osutu.

Kaugkäivitus ei toimi Võti on autos

ERS ei aktiveerunud, sest võti oli autos.

Katkestatud distantskäivituse funktsioon (ERS)

Teade

Spetsifikatsioon

Kaugkäivitus väljas Käik P pole sees

Distantskäivitus on blokeeritud, sest käik ei ole asendis P.

Kaugkäivitus väljas Juht on autos

Distantskäivitus on blokeeritud kellegi viibimise tõttu salongis.

Kaugkäivitus väljas Mootorihoiatus

Distantskäivitus on blokeeritud rikkest mootori töös hoiatava teate edastamise tõttu. Pöördu teenindusseSoovitame volitatud Volvo teenindust..

Kaugkäivitus väljas Jahutusvedeliku tase madal

ERS blokeeriti jahutussüsteemi veateate tõttu.

Kaugkäivitus välja lülitatud Kapott on lahti

ERS blokeeriti, sest kapott on avatud.

Kaugkäivitus väljas Aku on nõrk

ERS-i töö katkes, sest akupinge on liiga madal.

Kaugkäivitus väljas Kütust on vähe

ERS-i töö katkes, sest kütusetase on liiga madal.


Kas sellest oli abi?