Näidikuplokk

Analoog-näidikupaneel – ülevaade

Uuendatud 7/23/2018

Näidikuploki infoekraanil kuvatakse teave ning teated mõningate auto funktsioonide kohta.

Infoekraan

P3-1320 Information display, DIM STD-Line

Infoekraan, analoog-näidikuplokk.

Näidikuploki infoekraanile kuvatakse teave teatavate auto funktsioonide nagu püsikiirusehoidja ja pardaarvuti kohta, samuti teated. Teavet kuvatakse sümbolite ja tekstiga. Ekraani kasutavate funktsioonide all on toodud täpsemad kirjeldused.

Mõõdikud ja märgutuled

P3-1320 Information display, gauges, DIM STD-Line
Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni

Kui ekraaniteatel "Kütusevaru paagis:" hakkab tekkima "----", muutub tähis punaseks.

, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
Ökonäidik. See mõõdik näitab, kui ökonoomselt auto sõidab. Mida kõrgem näit, seda ökonoomsemalt autoga sõidetakse.
Spidomeeter
Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
Käigukangi näidik

Manuaalkäigukast.

/Käigukangi näidik

Automaatkäigukast.

Vt ka Käiguvahetuse näidik, või Automaatkäigukast - Geartronic.

Märgu- ja hoiatussümbolid

P3-1320 Information display, control and warning symbols, DIM STD-Line

Indikaator- ja ohusümbolid, analoog-näidikuplokk

Märgutuled
Märgu- ja hoiatussümbolid
ohusümbolid

Kõigil mootoritel pole süsteemi õlirõhu langusest hoiatamiseks. Sellistes autodes ei kasutata madala õlirõhu sümbolit. Madalast õlirõhust teavitatakse ekraanil. Lisateavet vt Mootoriõli – üldine teave.

Talitluse kontroll

Kõik märguande- ja hoiatustähised (v.a infonäidiku keskosas olevad tähised) süttivad, kui võti on asendis II või kui mootor käivitatakse. Mootori käivitamisel peavad kustuma kõik sümbolid, välja arvatud seisupiduri sümbol, mis kustub siis, kui pidur vabastatakse.

Kui mootor ei käivitu või kui talitluse kontroll viiakse läbi võtme asendis II, kustuvad mõne sekundi jooksul kõik tähised peale auto heitmesüsteemi rikke tähise ja madala õlirõhu tähise.


Kas sellest oli abi?