Näidikuplokk

Digitaalne näidikuplokk – ülevaade

Uuendatud 7/23/2018

Näidikuploki infoekraanil kuvatakse teave ning teated mõningate auto funktsioonide kohta.

Infoekraan

P3-1320 DIM High-line Information display

Infoekraan, digitaalne näidikuplokk*.

Näidikuploki infoekraanile kuvatakse teave teatavate auto funktsioonide nagu püsikiirusehoidja ja pardaarvuti kohta, samuti teated. Teavet kuvatakse sümbolite ja tekstiga. Ekraani kasutavate funktsioonide all on toodud täpsemad kirjeldused.

Mõõdikud ja märgutuled

Digitaalsele näidikuplokile võib valida alternatiivseid teemasid. Võimalikeks teemadeks on "Elegance", "Eco" ja "Performance".

Teemat saab valida ainult töötava mootoriga.

Teema valimiseks vajutage vasakpoolse roolikangi nuppu OK ja seejärel valige kangil asuva pöördlüliti abil menüüsuvand Teemad. Vajutage nuppu OK. Teema valimiseks keerake pöördlülitit ja kinnitage valik nupuga OK.

Keskkonsooli ekraani välimus põhineb teatud mudelite puhul näidikuploki teemaseadel.

Näidikuploki kontrasti- ja värvirežiimi saab muuta ka vasakpoolse roolikangiga.

Lisateabe saamiseks menüü haldamise kohta vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

Kontrasti- ja värvirežiimi teemavaliku ja sätted saab salvestada auto võtmemälu* iga kaugjuhtimispuldi jaoks, vt Kaugjuhtimispult - isikupärastamine.

Teema "Elegance"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Elegance

Mõõdikud ja märgutuled, teema "Elegance".

Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni

Kui ekraaniteatel "Kütusevaru paagis:" hakkab tekkima "----", muutub tähis punaseks.

, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
Mootori jahutusvedeliku temperatuurimõõtur
Spidomeeter
Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
Käigukangi näidik

Manuaalkäigukast.

/Käigukangi näidik

Automaatkäigukast.

Vt ka Käiguvahetuse näidik, või Automaatkäigukast - Geartronic.

Teema "Eco"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Eco

Mõõdikud ja märgutuled, teema "Eco".

Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni

Kui ekraaniteatel "Kütusevaru paagis:" hakkab tekkima "----", muutub tähis punaseks.

, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
Spidomeeter
Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
Käigukangi näidik

Manuaalkäigukast.

/Käigukangi näidik

Automaatkäigukast.

. Vt ka Käiguvahetuse näidik või Automaatkäigukast - Geartronic.

Teema "Performance"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Performance

Mõõdikud ja märgutuled, teema "Performance".

Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni

Kui ekraaniteatel "Kütusevaru paagis:" hakkab tekkima "----", muutub tähis punaseks.

, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
Mootori jahutusvedeliku temperatuurimõõtur
Spidomeeter
Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
Käigukangi näidik

Manuaalkäigukast.

/Käigukangi näidik

Automaatkäigukast.

. Vt ka Käiguvahetuse näidik või Automaatkäigukast - Geartronic.

Märgu- ja hoiatussümbolid

P3-1320 DIM High-Line Information display, control and warning symbols

Indikaator- ja ohusümbolid, digitaalne näidikuplokk.

Märgutuled
Märgu- ja hoiatussümbolid
ohusümbolid

Kõigil mootoritel pole süsteemi õlirõhu langusest hoiatamiseks. Sellistes autodes ei kasutata madala õlirõhu sümbolit. Madalast õlirõhust teavitatakse ekraanil. Lisateavet vt Mootoriõli – üldine teave.

Talitluse kontroll

Kõik märguande- ja hoiatustähised (v.a infonäidiku keskosas olevad tähised) süttivad, kui võti on asendis II või kui mootor käivitatakse. Mootori käivitamisel peavad kustuma kõik sümbolid, välja arvatud seisupiduri sümbol, mis kustub siis, kui pidur vabastatakse.

Kui mootor ei käivitu või kui talitluse kontroll viiakse läbi võtme asendis II, kustuvad mõne sekundi jooksul kõik tähised peale auto heitmesüsteemi rikke tähise ja madala õlirõhu tähise.


Kas sellest oli abi?