Näidikuplokk

Menüüdes liikumine - näidikuteplokk

Uuendatud 7/23/2018

Roolisamba vasakpoolne hoob juhib näidikuploki infoekraanile kuvatavaid menüüsid. Näidikuploki infoekraanile kuvatavad menüüd sõltuvad süüteasendist.

P3-1320-Menu and message - action STD-line

Ekraan (analoog-näidikuplokk) ja menüüs navigeerimise juhtseadised.

P3-1246-312H-Menu and messages, combi and steering wheel left

Ekraan (digitaalne näidikuplokk) ja menüüs navigeerimise juhtseadised.

OK – juurdepääs teadete loetellu ja teadete kinnitamine.
Pöördlüliti – lehitse menüüvalikuid.
RESET – lähtesta aktiivne funktsioon. Kasutatakse teatud juhtudel funktsiooni valimiseks/aktiveerimiseks, vt. vastava funktsiooni all olevat kirjeldust.

Teate ilmumisel tuleb menüüde kuvamiseks selle vastuvõtmine OK abil kinnitada.


Kas sellest oli abi?