Sümbolid ja teated

Teated

Uuendatud 7/23/2018

Hoiatuse, info või indikaatorsümboli kuvamisel kuvatakse ekraanil vastav teade.

Teade

Spetsifikatsioon

Peatu ohutult Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Peatu ja lülita mootor välja. Tõsine vigastuse oht - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Seiska mootor Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Peatu ja lülita mootor välja. Tõsine vigastuse oht - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Hoolda kohe Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Pöörduge auto kontrollimiseks kohe teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Vajalik hooldus Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Pöörduge niipea kui võimalik auto kontrollimiseks teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Vaata juhendit Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Lugege kasutusjuhendit.

Broneeri hooldus

Tuleb leppida kokku regulaarse hoolduse aeg - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Korralise hoolduse tähtaeg

Aeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.. Ajastuse määrab sõidetud kilomeetrite arv, viimasest hooldusest möödunud aeg, mootori tööaeg ja õli kvaliteet.

Hoolduse tähtaeg ületatud

Kui hooldusintervallidest kinni ei peeta, ei kata garantii kahjustunud osi - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Käigukast Vajalik õlivahetus

Pöörduge niipea kui võimalik auto kontrollimiseks teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Käigukast Toime piiratud

Käigukast ei saa töötada täisvõimsusel. Sõida ettevaatlikult, kuni teade kaob ekraaniltLisateave automaatkäigukasti kohta, vt Automaatkäigukast - Geartronic..

Kui see ilmub korduvalt - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Käigukast on kuum Kiirus piiratud

Sõida ühtlasemalt või seiska auto ohutul viisil. Lahuta käik ja lase mootoril tühikäigul töötada, kuni teade kaobLisateave automaatkäigukasti kohta, vt Automaatkäigukast - Geartronic..

Käigukast on kuum Peatu ohutult Lase jahtuda

Kriitiline rike. Peatage kohe ohutult auto ja pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Ajutiselt väljas Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Mõni funktsioon on ajutiselt välja lülitatud ja lähtestatakse sõidu ajal või pärast taaskäivitamist automaatselt uuesti.

Aku on nõrk Energiasäästu režiim

Audiosüsteem lülitatakse energia säästmiseks välja. Lae akut.

Oluline

Volvo garantii kehtivuse säilitamiseks lugege teenindus- ja garantiiraamatut ja järgige seda.


Kas sellest oli abi?