Apple CarPlay

Rakenduse Apple® CarPlay®* kasutamine

Uuendatud 1/31/2020

Rakenduse Apple® CarPlay®* kasutamine

Rakenduse CarPlay kasutamiseks peab iOS-seadmes olema aktiveeritud Siri hääljuhtimine. Seade vajab ka Interneti-ühendust Wi-Fi või mobiilivõrgu vahendusel.

iOS-seadme ühendamine ja CarPlay käivitamine

Märkus

Rakendust CarPlay saab kasutada ainult siis, kui Bluetooth on välja lülitatud. Autoga Bluetooth-i vahendusel ühendatud telefoni või meediumimängijat saab seega kasutada ainult siis, kui CarPlay on aktiivne. Auto rakenduste Internetti ühendamiseks on vajalik alternatiivne Interneti-allikas. Kasutage Wi-Fi-ühendust või autosse sisse ehitatud modemit*.

Ühendage iOS-seade USB-pessa. Kui autos on kaks USB-pesa, tuleb kasutada valge raamiga pesa.

Lugege hüpikaknas kuvatavat teavet ja vajutage nuppu OK.

Vajutage rakenduste vaates Apple CarPlay.

Lugege tingimused ja nõuded läbi ning vajutage ühendamiseks Luba.

Avatakse alamvaade koos CarPlay-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.

Vajutage soovitud rakendusel.

Rakendus käivitatakse.

Käivitamine CarPlay

CarPlay käivitatakse pärast iOS-seadme ühendamist.

Ühendage iOS-seade USB-pessa. Kui autos on kaks USB-pesa, tuleb kasutada valge raamiga pesa.

Kui valitakse automaatse käivituse säte, kuvatakse seadme nimi.

Puudutage seadme nime; avaneb CarPlay alamvaade ja kuvatakse ühilduvad rakendused.

Kui teenuse CarPlay alamvaadet ei avata, puudutage rakenduste vaates Apple CarPlay.

Avatakse alamvaade koos CarPlay-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.

Vajutage soovitud rakendusel.

Rakendus käivitatakse.

Kui samast alamvaatest avatakse mõni teine rakendus, töötab CarPlay taustal edasi. Selleks, et CarPlay-d uuesti alamvaates kuvada, vajutage rakenduste kuvas CarPlay ikoonile.

CarPlay ja iPod ühenduste vahetamine

CarPlay pealt iPod-i peale

Vajutage ülavaates Seaded.

Minge menüüsse SideApple CarPlay.

Eemaldage iOS seadme USB kaudu ühendamisel CarPlay automaatse käivituse märgistus.

Ühendage lahti ning ühendage iOS seade USB sisendisse.

Avage rakendusevaates rakendus iPod.

iPod pealt CarPlay-i peale

Vajutage rakenduste vaates Apple CarPlay.

Lugege hüpikaknas kuvatavat teavet ja vajutage nuppu OK.

Ühendage lahti ning ühendage iOS seade USB sisendisse.

Avatakse alamvaade koos Apple CarPlayga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendusedApple, CarPlay, iPhone ja iPod on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid..


Kas sellest oli abi?